Kampvalg om formandsposten i Vestjysk Landboforening

Tre landmænd har meddelt, at de kandiderer om formandsposten, når Vestjysk Landboforening afholder generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2023 i Videbækhallen.   Efter 15 år som formand i Vestjysk Landboforening har Søren Christensen valgt ikke at genopstille. Derfor skal der vælges en ny formand, når landboforeningen holder ordinær generalforsamling i Videbækhallen tirsdag d. 21. marts… Læs mere Kampvalg om formandsposten i Vestjysk Landboforening

Få et stald-tjek af dine kvægstalde

Du afskriver dit staldanlæg over en årrække – men har du styr på om restlevetiden også passer med lovgivningen? Der indtræder nye regler pr 1. juli 2024 (vand, kælvningsfaciliteter og gummi på opsamlingsplads) – og så igen kommer der krav til areal, samt længde og bredde på sengebåse og gange i 2034. Det er meget… Læs mere Få et stald-tjek af dine kvægstalde

Hegn mod ulveangreb er ikke en holdbar løsning

Anbefalingen fra repræsentanter fra Vildtforvaltningens Ulvegruppe er at opstille en stor mængde hegn for at beskytte husdyr mod ulveangreb. Men det er en uholdbar, meget dyr og administrativ urealistisk løsning, mener formand for vestjysk, Søren Christensen.   – Der er brug for, at landmanden kan få lov til at forsvare sine dyr mod ulveangreb.  … Læs mere Hegn mod ulveangreb er ikke en holdbar løsning

Etableringsstøtte til unge landbrugere 2023

Hvis du er ung landbruger eller gartner under 41 år, kan du søge om tilskud til etablering. Tilskuddet skal styrke din mulighed for at etablere og efterfølgende fastholde din virksomhed, blandt andet ved at forhøje din egenkapital og dermed styrke din økonomi.   Vi har to dygtige rådgivere Stefan og Peder, der står klar til… Læs mere Etableringsstøtte til unge landbrugere 2023

Brug for fælles løsning på PFAS-forurenede arealer nu

Landbrug & Fødevarer Midtvest: Det er ikke nok, at Naturstyrelsen tilbyder fritagelse for kontrakterne på PFAS-forurenede arealer langs kysterne, for det efterlader en stor mangel på areal til græsningssæsonen, fastslår sammenslutning af landboforeningerne i Midt- og Vestjylland, Landbrug & Fødevarer Midtvest.   Når køerne inden længe igen skal lukkes på græs, kan det for landmænd… Læs mere Brug for fælles løsning på PFAS-forurenede arealer nu

vestjysk tilknytter socialkonsulent med fokus på mænds trivsel

I de seneste 14 år har vestjysks nye socialkonsulent/coach Rikke Præsius hjulpet borgere i det midt- og vestjyske med at få greb om livet og finde vej tilbage til beskæftigelse. Nu står Rikke klar med en hjælpende hånd til vestjysks kunder og medlemmer, hvis arbejds- eller privatlivet går hen og bliver svært.   – I… Læs mere vestjysk tilknytter socialkonsulent med fokus på mænds trivsel

Kulstofanalyse af jorden – Arlas bærdygtigheds model

Fra 1. juli 2023 begynder Arla at give tillæg til mælkeprisen efter deres bæredygtighedsmodel. Der er fra starten 80 mulige point, senere kommer der flere tiltag på, så der bliver 100 mulige point.   For at opnå point skal der bl.a. indsendes to jordprøver fra to forskellige marker, der specifikt analyseres for kulstof. Det skal… Læs mere Kulstofanalyse af jorden – Arlas bærdygtigheds model

Landmænd skal sortere mere plast

Landbruget vil gerne sortere og genanvende mere af den plast, der bruges på bedrifterne. Målet er at 80% af plasten udsorteres til genanvendelse i 2030. Nyt informationsmateriale skal hjælpe landmændene på vej.     Der skal genanvendes mere plast i landbruget. Men I en travl hverdag kan det være svært for landmændene at få sorteret… Læs mere Landmænd skal sortere mere plast

Arlas bæredygtigheds model – få alle de lette point

Fra 1. juli 2023 begynder Arla at give tillæg til mælkeprisen efter deres bæredygtighedsmodel. Der er fra starten 80 mulige point, senere kommer der flere tiltag på, så det bliver 100 mulige point. Det er ikke muligt at opnå alle point, da nogle modarbejder hinanden, men fælles for alle tiltag er at de styrker mælkens… Læs mere Arlas bæredygtigheds model – få alle de lette point

Klimarådets anbefalinger vil kun flytte fødevareproduktionen til mindre klimavenlige lande

Det er bekymrende, at Klimarådet i sin nye analyse kun ser klimaproblematikken fra én side og ikke har taget hverken arbejdspladser, økonomi eller sund fornuft med i overvejelserne, fastslår formand for landboforeningen vestjysk, Søren Christensen   Det er ingen sag at reducere klimabelastningen fra dansk landbrug, hvis man bare lukker eller kraftigt reducerer produktionen. Det… Læs mere Klimarådets anbefalinger vil kun flytte fødevareproduktionen til mindre klimavenlige lande