Udsædsberegner

Beregn hvor meget skal du bruge. 

(nederst kan du se vejledende værdier)

Vintersæd

 Vejledende plantetal
SåtidVinterbyg
pl/m2
Vinterhvede
pl/m2
Triticale
pl/m2
Hybridrug
pl/m2/
unit pr. ha
Rug
pl/m2
Hybridvinterbyg
100 pl = 1 unit
1.-7. sep.220
Frarådes
200200150/1,5150130
7.-14. sep.280240240170/1,7180160
14.-21. sep.320280280190/1,9220200
21.-28. sep.360320320210/2,1260325
28. sep. -5. okt.Frarådes360360230/2,3300Frarådes

Vårsæd

Vejledende plantetal

Vårbyg

Vårbyg før 20/3

Maltbyg

Havre

Vårhvede

300

250

250

300

400

Optimal såtidspunkt

VinterbygVinterhvedeTriticaleRug
10.-15. sep.5.-25. sep.5.-25. sep.1.-20. sep.

 

Tusindkornvægt - TKV

Afgrødeg/1000 frø
Vinterhvede45-50
Vinterrug40-42
Triticale44-45
Byg40-43
Havre30-32
Vinter byg45-50

Normalområder for tusindkornsvægt.

Kan afvige både over og under.

Udsædsberegner

Udsædsberegner Beregn hvor meget skal du bruge.  (nederst kan du se vejledende værdier) Vintersæd   Vejledende plantetal Såtid Vinterbygpl/m2 Vinterhvedepl/m2 Triticalepl/m2 Hybridrugpl/m2/unit pr. ha Rugpl/m2

Læs mere »