GYLLEPRØVER
Analyse af gyllen giver dig et forspring i marken

Hvad er der i tanken?

Resultatet af en gylleanalyse kan være en hjælp til at sikre udbringning af den rigtige mængde kvælstof pr. hektar.

På ejendomme med flere tanke kan der være stor forskel på kvælstofindholdet i de enkelte beholdere.

En kvælstofmåling er et vigtigt redskab, hvis du vil sikre, at hver mark får den korrekte mængde kvælstof.

Har du selv en agrosmåler, kan det være en god ide at få den kalibreret. Herved sikres du, at den måler korrekt.

Kalibreringsvæske og nyt pulver kan købes hos KP Økofrø.

Sådan udtages prøven

Brug plastikflasker beregnet til gylleprøver. Disse kan afhentes gratis hos vestjysk eller der, hvor du indleverer prøven.

Hver enkelt gylleprøve skal bestå af 0,5 liter gylle.

Vær meget omhyggelig med prøveudtagningen. Ellers er det spild af både din tid og dine penge.

Det er vigtigt, at gyllen er godt omrørt inden udtagning. 0,5 liter er kun en meget lille del af gylletankens indhold, så udtag gerne flere delprøver i en spand, hvorfra den endelige prøve udtages.

Såfremt du kun er interesseret i ammonium-N, kan omrøring undlades, da ammonium-N fordeler sig jævnt i hele tanken. I denne situation skal prøven udtages under flydelaget.

Når du modtager/afsætter gylle til en anden landmand, er det vigtigt, at prøven udtages inden gyllen blandes med ”regnvandet” i modtagertanken.

Hvilken effekt har min gylle?

Hvis du er i tvivl om effekten af din gylle, har du mulighed at benytte programmet Gylleeffekt som opslagsværk.

Programmet er gratis og kan findes HER.

Her kan du indtaste oplysninger om din lokalitet (til vejrdata) samt gyllens næringsstofindhold.

Programmet vil herefter udregne din gylles faglige udnyttelse af kvælstof.
Programmet kan give en indikation af, hvordan udnyttelsen af næringsstofferne faktisk er i marken.

Når du har taget prøven

Indlever gylleprøver på følgende adresser:

Ringkøbing
vestjysk
Herningvej 3, 6950 Ringkøbing
I dagtimerne afleveres prøverne på kontoret. Efter normal åbningstid kan prøverne sættes i cykelskuret (det brune træskur ved P-pladsen)

Herning
Ib Clemmensen
Mindestenvej 2, 7400 Herning
Stilles i carport, giv venligst besked til Ib på mob. 51 37 76 03

Videbæk
Anette Storbjerg
Bredgade 103, 6920 Videbæk
Stilles i værksted, giv venligst besked til Anette på tlf. 96 81 42 73

Borris
Lars Møller-Christensen
Vestergade 48, 6900 Borris
Sæt på bordet i højre side af carport, giv venligst besked til Lars på mob. 51 37 76 06

Nr. Nebel
Niels Gylsen Buch
Kollevej 81, 6830 Nr. Nebel
Indgang fra Kollevej, giv venligst besked til Niels på mob. 51 37 76 09

Torsted
Anna-Marie Dam Kristensen
Nørre Espvej 12, Torsted, 6980 Tim
Bag blå dør i maskinhus, giv venligst besked til  Anna-Marie på mob. 23 42 93 52

 

Kontakt din rådgiver for yderlige aftaler og leveringstider.

 

Husk!

For hver prøve skal følgende fremgå tydeligt:

  • Hvilken type gylle drejer det sig om?
  • Ønsket analyse?
  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • Skal gylleanalysen bruges som dokumentation til præcisionsjordbrug? I så fald sendes prøven til et certificeret laboratorium og vil derfor være et par dage længere undervejs.

Husk at få tomme plastflasker med hjem til næste gang.

Fra prøven afsendes, til vi får resultatet fra laboratoriet, går der normalt 3-5 dage. Vær opmærksom på at vi ikke altid sender prøven på indleveringsdagen.