ESG

Miljø, socialt ansvar, virksomhedsledelse

Få sat fokus på bæredygtig udvikling på din bedrift

Hvordan kommer du i gang?

I vestjysk kan vi hjælpe dig med, at sætte fokus på bæredygtig udvikling på din bedrift.

Vi har to dygtige rådgivere Trine og Peder, der kan vejlede dig om, hvilke konkrete indsatser du først bør arbejde med, samt lave en køreplan for, hvordan du når i mål. Til sidst bliver klima, miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse samlet i en rapport. 

 

Vi står klar til at hjælpe dig!

 

 

Peder Østergaard                    Trine Riis Jeppesen                       Driftsøkonom                              Klima– og miljørådgiver

mob. 5123 1366                         mob. 2159 5163

Hvad er ESG?

ESG-logo2
ESG-logo3
ESG-logo4
  • Klimaudledning (præcisionsjordbrug, bedre foderudnyttelse, afgasning af gylle)
 
  • Natur og biodiversitet (blomsterstriber, urørt natur/skov, kvasbunker og sø)
 
  • Vand- og luftkvalitet (bl.a. reducere tabt af N og P og forbruget af planteværn)
  • Husdyrenes sundhed og velfærd (lavt antibiotikaforbrug og dødelighed)
 
  • Arbejdsforhold og arbejdsmiljø (APV, MUS samtale, efteruddannelse)
 
  • Socialt ansvar (relationer til det omgivende samfund)
  • Virksomhedsledelse (hvordan man arbejder med strategi, økonomistyring og risiko)
 
  • Compliance (systemer til overholdelse af love og regler, samt efterlevelse af retningslinjer )

Ledelsesberetning i din årsrapport

En moderne virksomheds resultater og værdi vil fremover ikke alene blive vurderet på de finansielle oplysninger.

Ved at skrive en ledelsesberetning sender du et stærkt signal til dine samarbejdspartnere. Samtidigt viser du professionalisme, overblik og lederskab ved, at du forholder dig til årets resultat.


Vi har i vestjysk lavet en lille folder – “Tips og tricks til den gode ledelsesberetning”


Hvorfor ESG i ledelsesberetningen?

Oplysninger om klimaaftryk, miljømæssige forhold, sociale forhold, dyrevelfærd og virksomhedsledelse vil i lige så høj grad påvirke vurderingen af din virksomhed.

Det vigtigste er, at vise de initiativer du har taget og vil tage i den bæredygtige omstilling.
Her finder du vores folder:

Folder “Tips og tricks til den gode ledelsesberetning”

ESG

ESG Miljø, socialt ansvar, virksomhedsledelse Få sat fokus på bæredygtig udvikling på din bedrift 96 80 12 00 info@vestjysk.dk Herningvej 3 6950 Ringkøbing Hvordan kommer

Læs mere »