ESG
Miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse

Hvordan kommer du i gang?

Hos vestjysk kan vi hjælpe dig med at sætte fokus på bæredygtig udvikling af din bedrift.

Vores dygtige rådgivere Peder Østergaard og Trine Riis Jeppesen står klar til at råde og vejlede dig om klima, miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Du modtager herefter en rapport med konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig godt på vej.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Peder Østergaard
Driftsøkonom
Tlf. 51 23 13 66

Trine Riis Jeppesen
Klima– og miljørådgiver
Tlf. 21 59 51 63

Hvad er ESG?

Konkrete tiltag, der forbedrer din indsats for bæredygtig udvikling

  • Klimaudledning (præcisionsjordbrug, bedre foderudnyttelse, afgasning af gylle)
  • Natur og biodiversitet (blomsterstriber, urørt natur/skov, kvasbunker og sø)
  • Vand- og luftkvalitet (bl.a. reducere tab af N og P samt brug af planteværn)

  • Husdyrenes sundhed og velfærd (lavt antibiotikaforbrug og dødelighed)
  • Arbejdsforhold og arbejdsmiljø (APV, MUS-samtale og efteruddannelse)
  • Socialt ansvar (relationer til det omgivende samfund)

  • Virksomhedsledelse (arbejde med strategi, økonomistyring og risiko)
  • Compliance (systemer til overholdelse af love og regler samt efterlevelse af retningslinjer )

Ledelsesberetning i din årsrapport

Fremover vil en moderne virksomheds resultater og værdi ikke alene blive vurderet på de finansielle oplysninger.

Ved at formulere en ledelsesberetning, sender du et stærkt signal til dine samarbejdspartnere. Samtidig viser du professionalisme, overblik og lederskab ved at forholde dig til årets resultat.

Hos vestjysk har vi udarbejdet nedenstående folder med tips og tricks til den gode ledelsesberetning.

Hvorfor skal ESG indtænkes i din ledelsesberetning?

Oplysninger om klimaaftryk, miljømæssige forhold, sociale forhold, dyrevelfærd og virksomhedsledelse vil i høj grad påvirke vurderingen af din virksomhed. Det er derfor vigtigt at videreformidle dine initiativer i forbindelse med den bæredygtige omstilling.

Tips og tricks til den gode ledelsesberetning