Om os
vestjysk har rødder helt tilbage til de første landboforeninger, og det er vi stolte af

vestjysk

vestjysk er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med tilhørende rådgivningsvirksomhed.

Det politiske arbejde foregår lokalt i bestyrelsen med repræsentation i det regionale og nationale politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer.

Rådgivningen til vores medlemmer og kunder tager altid udgangspunkt i den enkelte landmand, dennes bedrift og familie.
Vores rådgivere er samlet i huset på Herningvej, hvilket sikrer optimal brug af ressourcer. Vi udvikler og specialiserer løbende den udbudte rådgivning. Det betyder, at vi derfor til enhver tid kan løse opgaver for tidens landmænd.

I vestjysk har vi en meget flad ledelsesstruktur, hvorfor der ikke er langt fra tanke til handling.

Se vedtægter

Historien om vestjysk

Siden tidspunktet omkring år 1840 har der eksisteret landboforeninger i Danmark, hvor landbrugets foregangsmænd har organiseret sig for at støtte og arbejde for landbruget.

Dette hovedfokus har vi altid haft med os i vestjysk. Som erhvervspolitisk forening med tilhørende rådgivningsvirksomhed arbejder vi for at sikre de bedste vilkår og levere den bedste rådgivning til landbruget og dets mange følgeerhverv.

vestjysk blev oprettet d. 1. januar 2000 under navnet Vestjysk Landboforening. Det skete ved fusion af tre foreninger: Skjern-Tarm Egnens Landboforening fra 1856, Ringkøbing-Ulfborg Egnens Landboforening, der har rødder tilbage til 1856, og Videbækegnens Landboforening, der har rødder tilbage til 1888. I oktober 1999, inden fusionen trådte i kraft, blev Jens Møller Nielsen ansat som direktør i Vestjysk Landboforening.

De første fem år fungerede Vestjysk Landboforening med de tre fusionerede landboforeningers oprindelige lokationer. I vedtægterne stod det anført, at chefen for økonomirådgivningen samt chefen for kvægrådgivningen skulle sidde i Skjern, chefen for planteavlsrådgivningen skulle sidde i Videbæk, og direktøren for landboforeningen skulle sidde i Ringkøbing, så alle geografiske områder herved var repræsenteret i ledelsen.

Efter fusionen skete den første store ændring i foreningen i juli 2001, da Vestjysk Landboforening etablerede egen kvægrådgivning. Indtil da havde kvægrådgivningen været udbudt i samarbejde med Familielandbruget i Hanning. Dette blev startskuddet til Team Kvæg, der blev oprettet i 2004. Teamet samler ikke bare kvægrådgivere men også driftsøkonomer og grovfoderkonsulenter med speciale i kvæg for herved at sikre landmanden den bedst mulige kvægrådgivning – en organisering, der ikke tidligere var set i Danmark.

I 2004 opstod muligheden for at samle hele Vestjysk Landboforening i den ikoniske bygning på Herningvej 3 i Ringkøbing, som dengang var ejet af Nykredit. På en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i december 2004 blev det besluttet at købe Herningvej 3. Der blev samtidig foretaget en vedtægtsændring, så alle medarbejdere og ledere fremadrettet kunne få en kontorplads i Ringkøbing.

I 2005 flyttede Vestjysk Landboforening således ind i det 3200 kvadratmeter store byggeri, der er tegnet af arkitekt Helge Bojsen Møller og opført i 1910-1913 af Den Vest- og Sønderjyske Kreditforening. Herningvej 5 blev sidenhen opført som supplement til hovedbygningen.

Den selvstændige ejendomsmæglervirksomhed Vestjysk Mægler blev etableret i 2009 under Vestjysk Landboforening. Samme år stiftede landboforeningen også det selvstændige revisionsaktieselskab VL revision.

I 2018 blev landboforeningens organisationsdiagram ændret. I den forbindelse blev det faglige udvalg og forretningsudvalget under bestyrelsen nedlagt, hvorfor foreningen stod tilbage med et rådgivningsforum og en bestyrelse.

Tidligere havde der været op til 20 medlemmer i bestyrelsen, hvilket i samme ombæring blev reduceret til otte medlemmer, hvoraf de syv pladser skal repræsenteres af landmænd. Derudover blev det vedtaget, at formanden hvert år skal vælges ved foreningens ordinære generalforsamling. Alt dette blev besluttet for at styrke foreningen og sikre en velinformeret ledelse. De nye tiltag blev desuden iværksat for at skabe kort vej fra tanke til handling.

Samtidig skiftede foreningen navn fra Vestjysk Landboforening til vestjysk og fik nyt logo og ny visuel identitet. Navneskiftet understreger, at selvom landbruget, det erhvervspolitiske arbejde og rollen som lokal landboforening altid vil være vores kerneområder, så leverer foreningen personlig rådgivning til alle typer erhverv.

I 2020 fratrådte Jens Møller Nielsen som direktør, og landboforeningens arbejde fortsatte med René Andresen i direktørstolen.

I september 2022 fratrådte René Andresen som direktør, og i den forbindelse konstituerede vestjysks bestyrelse sekretariatschef Ulla Nygaard Rejkjær som ny direktør.

I 2022 har ledelsen besluttet at lukke det selvstændige revisionsaktieselskab VL revision.

D. 18. april 2023 tiltrådte Kristian Hedeager Nielsen som ny administrerende direktør i landboforeningen vestjysk.

I 2024 blev landboforeningens organisationsdiagram ændret. I den forbindelse blev rådgivningsforum nedlagt.

 

Historien om Herningvej 3

Medlemsfordele

Medlemmer i vestjysk har adgang til en række fordele gennem Landbrug & Fødevarer.

Medlemstilbuddene udsendes jævnligt til alle medlemmer.

Kontante medlemsfordele