OM OS

vestjysk har rødder helt tilbage til de første landboforeninger og det er vi stolte af.

vestjysk er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med tilhørende rådgivningsvirksomhed.

Det politiske arbejde foregår i bestyrelsen lokalt med repræsentation i det regionale og nationale politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer. Derudover er arbejdet i bestyrelsen støttet af et rådgivningsforum.

 

Rådgivningen til vore medlemmer og kunder tager altid udgangspunkt i den enkelte landmand, dennes bedrift og familie.
Vore rådgivere er samlet i huset, hvilket sikrer optimal brug af ressourcer. Vi udvikler og specialiserer løbende den udbudte rådgivning. Det betyder, at vi derfor til enhver tid kan løse opgaver for tidens landmænd.

vestjysk indgår i et tværfagligt samarbejde omkring SvineRådgivningen, Byggeri og Teknik I/S, 4-H og Landboungdom.

 

Vi har en meget flad ledelsesstruktur i vestjysk, hvorfor der ikke er langt fra tanke til handling.

 

Organisationsdiagram 2022

Bestyrelsen for vestjysk

Har det overordnede ansvar for virksomheden

Direktion

Ledes af adm. direktør i forening med rådgivnings- og regnskabsdirektøren

IT

Ledes af IT-chef

Økonomi

Ledes af regnskabsdirektøren
Er delt op i 3 grupper:
Team 1
Team 2
Team 3

Sekretariat

Ledes af chef for sekretariatet
(intern administration af virksomheden)

Produktion

Ledes af rådgivningsdirektøren
Består af 4 afdelinger:
Kvæg
Plante
Miljø
Driftsøkonomi

Dattervirksomheder af vestjysk:
• Vestjysk Mægler (Danbolig)
• VL Revision A/S

vestjysk er medejer af:
• InGreen AgroFunding A/S
• Svinerådgivningen I/S
• Ytteborg I/S
• Byggeri & Teknik A/S

Bestyrelsens konstituering 2022

Formandskabet

Formand:
Søren Christensen, Skjern

Næstformand:
Hans Chr. Tylvad, Hanning

Øvrige udvalg:

Rådgivningsforum:
Bestyrelsen

Landbrugspolitisk Forum midt/vest:
Søren Christensen
Hans Chr. Tylvad

Deltidsudvalg:
Hans Christian Mortensen

Miljøudvalg:
Søren Christensen
Hans Chr. Tylvad
Alex Ostersen

VL “Kvægfonden”

Bestyrelsen

Energiråd Ringkøbing-Skjern Kommune:
Dorthe Kvistgaard
Suppleant:
Jeppe Haubjerg

Observatør Ringkøbing Fjord – Sluseudvalg:
Søren Christensen

Brugerråd Skjern Å-dalen:
Søren Christensen

Det Regionale Vandløbsråd:
Hans Chr. Tylvad

Det Kommunale Vandløbsråd:
Hans Chr. Tylvad

Ytteborg Forsøgsselskab I/S:
Jeppe Haubjerg
Søren Christensen

L&F Forum for Rådgivning Kvæg:
Jacob Spangsberg
Harald G. Olesen

L&F Forum for Økologi:
Søren Christensen
Jacob Bonde

L&F Brugerråd RYK:
Vagn Lindy Pedersen

Best. Byggeri & Teknik I/S:
Søren Christensen

Best. SvineRådgivningen I/S:
Hans Chr. Tylvad

SR Faggruppe Svin:
Hans Chr. Tylvad
Jeppe Haubjerg

Det Grønne Råd:
Søren Christensen

Åben Gård/Åbent Landbrug:
Dorthe Kvistgaard

§17 vedr. Nationalpark Skjern Å:
Søren Christensen

Kontaktperson – Planteavl:
Jeppe Haubjerg

Agroskolen – Uddannelsesudvalg:
Alex Ostersen

Landsskuet – udstillingsudvalg:

Lokale Landboungdomsforeninger

Vestjysk Landboungdom:
Dorthe Kvistgaard

Ringkøbing-Ulfborg LU:
Dorthe Kvistgaard

Lokale 4-H:

Taskforce vand (Markvanding)

Hans Chr. Tylvad

Medlemsfordele

Medlemmer i vestjysk har adgang til en række fordele gennem Landbrug & Fødevarer. 

Medlemstilbuddene udsendes jævnligt til alle medlemmer.

Historien om vestjysk

Siden cirka 1840 har der eksisteret landboforeninger i Danmark, hvor landbrugets foregangsmænd har organiseret sig for at støtte og arbejde for landbruget.

Det hovedfokus har vi altid haft med os i vestjysk. Som erhvervspolitisk forening med tilhørende rådgivningsvirksomhed arbejder vi for at sikre de bedste vilkår og levere den bedste rådgivning til landbruget og dets mange følgeerhverv.

vestjysk blev oprettet d. 1. januar 2000 under navnet Vestjysk Landboforening. Det skete ved fusion af tre foreninger: Skjern-Tarm Egnens Landboforening fra 1856, Ringkøbing-Ulfborg Egnens Landboforening, der har rødder tilbage til 1856, og Videbækegnens Landboforening, der har rødder tilbage til 1888. I oktober 1999, inden fusionen trådte i kraft, blev Jens Møller Nielsen ansat som direktør i vestjysk Landboforening.

De første fem år fungerede vestjysk Landboforening spredt på de tre fusionerede landboforeningers oprindelige lokationer. I vedtægterne stod det anført, at chefen for økonomirådgivningen samt chefen for kvægrådgivningen skulle sidde i Skjern, chefen for planteavlsrådgivningen skulle sidde i Videbæk, og direktøren for landboforeningen skulle sidde i Ringkøbing, så alle geografiske områder var repræsenteret i ledelsen.

Efter fusionen var den første store ændring i foreningen i juli 2001, hvor vestjysk Landboforening etablerede egen kvægrådgivning. Indtil da havde kvægrådgivningen været i samarbejde med Familielandbruget i Hanning. Det var begyndelsen til Team Kvæg, der blev oprettet i 2004. Teamet samler ikke bare kvægrådgivere, men også driftsøkonomer og grovfoderkonsulenter med speciale i kvæg for at sikre landmanden den bedst mulige kvægrådgivning – en organisering, der ikke var set tidligere i Danmark.

I 2004 så man en mulighed for at samle hele vestjysk Landboforening i den ikoniske bygning på Herningvej 3 i Ringkøbing, som dengang var ejet af Nykredit. På en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i december 2004 blev det besluttet at købe Herningvej 3, og vedtægterne blev ændret, så alle medarbejdere og ledere kunne sidde i Ringkøbing.

I 2005 flyttede vestjysk Landboforening således ind i det 3200 kvadratmeter store byggeri, der er tegnet af arkitekt Helge Bojsen Møller og opført i 1910-1913 af Den vest- og sønderjyske Kreditforening. Herningvej 5 blev opført som supplement til hovedbygningen.

Den selvstændige ejendomsmæglervirksomhed Vestjysk Mægler blev etableret i 2009 under vestjysk Landboforening. Samme år stiftede landboforeningen også det selvstændige revisionsaktieselskab, VL revision. Begge har domicil på Herningvej 5.

I 2018 blev landboforeningens organisationsdiagram fladet ud, da de faglige udvalg og forretningsudvalget under bestyrelsen nedlægges, så der kun er et rådgivningsforum og bestyrelsen tilbage. Tidligere havde der været op til 20 medlemmer i bestyrelsen, men det blev reduceret til 8, hvoraf syv skal være landmænd. Derudover blev det vedtaget, at formanden skal vælges på generalforsamlingen hvert år. Alt dette blev besluttet for at styrke foreningen og sikre, at alle i ledelsen er informerede, samt at der er kort vej fra tanke til handling.

Samtidig skiftede foreningen navn fra Vestjysk Landboforening til vestjysk, fik nyt logo og ny visuel identitet. Navneskiftet understreger, at selvom landbruget, det erhvervspolitiske arbejde og rollen som lokal landboforening altid vil være kerneområder, leverer foreningen personlig rådgivning til alle typer erhverv.

I 2020 fratrådt Jens Møller Nielsen som direktør og landboforeningens arbejde fortsatte med René Andresen i direktørstolen.

I september 2022 fratrådt René Andresen som direktør. vestjysks bestyrelse har konstitueret sekretariatschef Ulla Nygaard Rejkjær som ny direktør. Huset på Herningvej 3 i Ringkøbing

Historien om Herningvej 3

Vi er stolte over at bo i smukt hus, der rummer historiens vingesus både inde og ude. Læs vores lille brochure om historien og tilblivelsen af Herningvej 3.

Vores samarbejdspartnere – et stærkt netværk at bygge på

Om os

OM OS vestjysk har rødder helt tilbage til de første landboforeninger og det er vi stolte af. 96 80 12 00 info@vestjysk.dk Herningvej 3 6950

Læs mere »