APV
vejen til et sikkert og godt arbejdsmiljø på din bedrift

Har du styr på arbejdsmiljø og APV?

Det er vigtigt at holde fokus på det gode arbejdsmiljø – både det fysiske og det psykiske.

Og der er meget at holde styr på – meget gør I allerede, men er det sat i system?

Få besøg af vores kollega Anna-Marie Dam Kristensen, der kommer ud på din bedrift og gennemgår arbejdsmiljøforholdene.

Du får et nemt et overblik over, om der er forhold, der bør rettes op på i forhold til arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed.

Efter besøget modtager du en rapport med en handlingsplan, hvor vi har gjort kravene overskuelige for dig samt en fysisk mappe med alle dine dokumenter, som du skal kunne fremvise, når Arbejdstilsynet stiller ved screening af din bedrift.

 

Kontakt Anna-Marie allerede i dag på mob. 23 42 93 52 eller adk@vestjysk.dk

 

God planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet kan afhjælpe mange af de alvorlige ulykker, der hvert år sker i landbruget.

Find materiale om, hvordan du arbejder sikkert med kvæg og grise, maskiner, halmballer, arbejde i højden og gylle.

Læs mere