Miljø og natur
Miljørådgivning, der styrker din virksomhed og vores fælles fremtid

Miljørådgivning til private og erhverv

Miljørådgivning er for dig, der ønsker hjælp til ansøgninger og faglig rådgivning. Hos vestjysk får vi dig til at se muligheder og træffe de rette beslutninger.

Kom godt fra start og etabler en god dialog med myndighederne. Hos vestjysk hjælper vi dig gerne, når det drejer sig om miljø og natur.

Spørg os om:

 • Miljøansøgninger
 • Klima-lavbund
 • Miljøledelse
 • Natura 2000-områder
 • §3-områder
 • Klimaregnskaber
 • Ejendomstjek
 • ESG
 • Vandområdeplaner
 • Og meget mere

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt miljørådgiver

Miljørådgivning i landbruget

Har du overblikket?

 • Miljøgodkendelser
 • Naturtiltag
 • Miljøledelse
 • Vandløb
 • Natura 2000
 • Markvanding
 • Vandplaner
 • Klima

Uanset om du driver et produktionslandbrug eller et mindre hobbylandbrug, er det vigtigt at bevare overblikket over bedriften.

Vores rådgivere fungerer som dit talerør til kommuner og instanser, og hos os kan du få hjælp til at søge miljøgodkendelser, landzonetilladelser og meget mere.

Lovgivningen kan være svær at navigere i, men med hjælp fra en af vores dygtige miljørådgivere kan du undgå mange problemstillinger.

Vi står klar til at hjælpe dig

Vandområdeplaner og vandmiljø - er det relevant for dig?

Formålet med vandområdeplanerne er at sikre god tilstand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Vandområdeplanerne indbefatter en række forslag til indsatser, der skal opfylde kravene til EU’s vandrammedirektiv.  Dette kan betyde, at der er vandløb m.m. på din ejendom, hvor der er foreslået en indsats.

Forslaget til vandområdeplanerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside

Har du brug for at finde ud af, om du og din bedrift bliver berørt af de kommende indsatser?

Ring til os allerede i dag

Ejendomstjek - har du råd til at lade være?

Har du kig på ny ejendom, eller går du med udvidelsesdrømme?

I så fald er det vigtigt, at du får ejendommen gennemgået for udpegninger og restriktioner, der kan ende med at spænde ben for dine drømme.

 • Kan ejendommen opfylde dine drømme?
 • Hvilke udvidelsesmuligheder er der hos dig?
 • Udvidelse eller nedslidning?
 • Hvilke udpegninger ligger på dine jorde?
Hvordan vi kan hjælpe dig?