Medarbejdere

Helle Borum

Politisk- og miljørådgiver
96 81 42 19
29 67 94 35
Læs mere

Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser – grise (konventionel / øko / friland)
Ejendomstjek
Miljøledelse/IE-indberetning
Vandområdeplaner – Ringkøbing Fjord Kystvandråd
Vandløbsregulativer
Indsatsplaner drikkevand – BNBO
§ 3 sager
Landbrugspolitiske emner (høringssvar mv)

Tilbage

Lene Moth

Fælles projektmedarbejder vestjysk og Ringkøbing-Skjern kommune
96 81 42 48
21 16 55 03
Læs mere

Arbejdsområder:
Vådområde- og lavbundsprojekter
Vandløbsrestaurering
Okkersøer
Klima
Lavbund
Tilskudsordninger til våde projekter
Vandområdeplaner
Kystvandråd Ringkøbing Fjord
Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord

Tilbage

Rikke Ilsøe Mogensen

Natur- og miljørådgiver
96 81 42 23
20 19 35 85
Læs mere

Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser kvæg
Ejendomstjek
§3-registrering
Naturprojekter
Tilskudsmuligheder
Fortidsminder
Natura2000
Klima Lavbund
Minivådområder
Markvanding
Udtagningskonsulent

Tilbage

Trine Riis Jeppesen

Klima- og miljørådgiver
96 81 42 30
21 59 51 63
Læs mere

Arbejdsområder:
Klima og bæredygtighed
ESG
Miljøgodkendelser (kvæg, grise, fjerkræ)
Ejendomstjek
Miljøledelse
OML-beregninger

Tilbage