Få et stald-tjek af dine kvægstalde

Du afskriver dit staldanlæg over en årrække – men har du styr på om restlevetiden også passer med lovgivningen?

Der indtræder nye regler pr 1. juli 2024 (vand, kælvningsfaciliteter og gummi på opsamlingsplads) – og så igen kommer der krav til areal, samt længde og bredde på sengebåse og gange i 2034.

Det er meget vigtigt at din værdiansættelse af bygningerne er korrekte – samt at mælkeproduktionen også er gearet til fremtiden.

 

 

LÆS MERE

 

Kontakt vores kvægrådgiver Lars Bach Poulsen

lbp@vestjyk.dk

mob. 30 63 57 95