Frisk græsprøver klippet 15. maj 2023

Analyser resultaterne fra græs-klip den 15. maj viser en god udvikling fra seneste uge.

Mængden af sukker er reduceret – og mængden af protein er også aftagende. Der er kun udtaget prøver af blanding 35 – og ingen af markerne var på udtagningstidspunktet (i mandags – uge 20) vandet.

Der er forventelig fortsat en god vækst – der bliver nemlig vandet, men slættidspunktet nærmer sig.

2. årsmarken i Videbæk viser ifølge slætgræs-prognosen et høsttidspunkt ultimo maj måned. Dog vil mængden af vand være afgørende. Ikke op-vandede marker vil stresse og hurtigere gå i frø, og det vil fremrykke slættidspunktet betydeligt.

Så derfor er det meget vigtigt, du vurderer de enkelte marker. Husk det ALTID er bedre at vande før høst-tidspunktet end efter høst!

 

Foto 2. årsmark

 

Foto 1 års mark