Har du husket at få indberettet dit vandforbrug til markvanding?

Har du husket at få indberettet dit vandforbrug til markvanding?

Fristen er 1. februar 2023.

Har du et indvindingsanlæg har du før jul modtaget et brev i din virksomheds e-boks om indberetning af oppumpede vandmængder i 2022.

Det er vigtigt, at får indberettet rettidig, da der er krydsoverenskontrol på vandindvindingstilladelser.

Er din tilladelse udløbet, så sørg for at få ansøgt om en ny tilladelse.

Har du spørgsmål eller skal have hjælp så ring til Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen på 96814223