Rikke Ilsøe Mogensen tiltræder som medarbejder repræsentant i virksomhedens bestyrelse

I mere end 16 år har Rikke Ilsøe Mogensen arbejdet som natur- og miljørådgiver i vestjysk, hvor hun til daglig beskæftiger sig med bl.a. miljøgodkendelser, naturopgaver og politisk arbejde. Med sine mange års erfaring er vestjysks kunder i trygge hænder, når Rikke, der ydermere fungerer som virksomhedens oplandskonsulent, varetager udtagning af bl.a. lavbundsjorde og etablering af minivådområder.

Foruden sit miljømæssige arbejde har Rikke de seneste 14 år engageret sig i vestjysks samarbejdsudvalg, der bl.a. arbejder for at forbedre arbejdsforhold og medarbejdertrivsel i virksomheden. Rikkes mangeårige engagement kan bl.a. forklares ud fra en holdning om at udvikling, fornyelse og trivsel er afgørende for at kunne skabe et godt arbejdsmiljø.

– Vi har en dejlig og alsidig arbejdsplads med en stor forsamling af dygtige medarbejdere. Vores mange års erfaring er samlet under ét tag, hvilket gør os i stand til at yde professionel og tværfaglig rådgivning til vores kunder. Jeg ser det dog som en meget vigtig opgave, at vi ikke kommer til at hvile på laurbærrene. Vi er nødt til at følge med udviklingen og forny os, for at vi også i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, og at trivslen blandt medarbejderne er i højsædet, forklarer Rikke, der blev valgt til virksomhedens nye medarbejderrepræsentant ved en afstemningsrunde i oktober måned.

Rikke Ilsøe Mogensen er uddannet biolog og var en af de første biologer, der blev ansat i en landboforening. Hun er 51 år og bor i Ringkøbing.

 

 

Samarbejde og dialog er vejen frem

I kraft af sit engagement i samarbejdsudvalget faldt det Rikke Ilsøe Mogensen naturligt at indtræde som medarbejderrepræsentant i vestjysks bestyrelse. Herved bliver Rikke medarbejdernes talsmand og får således medindflydelse på afgørende beslutninger til gavn for både kunder, virksomhed og medarbejdere.

I forbindelse med det kommende bestyrelsesarbejde ønsker Rikke bl.a. at sætte virksomhedens samarbejde på dagsordenen.

– Jeg ser vestjysk som en stærk og handlekraftig landboforening, der forstår at sætte sit navn på Danmarkskortet. Jeg er stolt af at arbejde i en landboforening, der ikke er bange for at stå ved sine holdninger, men som også søger samarbejdet. I vestjysk er vi rigtig gode til at samarbejde, og samarbejdet udmønter sig oftest i væsentlig indflydelse de rette steder. Som jeg ser det, er det vigtigt, at vestjysk er en kritisk og samarbejdsvillig medspiller i bl.a. miljø- og klimadebatten, fortæller Rikke Ilsøe Mogensen, der fremadrettet vil arbejde for at fremme samarbejde og dialog endnu mere end hidtil.