Ikke sået endnu? Vårbyg eller kernemajs – eller måske ekstra brak?