Prioritering af vanding 2. juni 2023

Tørken fortsætter og vi har kun fået få millimeter regn omkring den 23. maj. Derfor skal det hele tiden prioriteres hvilke afgrøder, der skal vandes.

  • Hvis du har kløvergræsgræsmarker til afgræsning og slæt, bør disse prioriteres for at sikre foderforsyningen.
  • Derefter er det afgrøder, der nærmer sig blomstring eller er i blomst. Det er frøgræs, vårbyg i skridning og vinterhvede.
  • Hvis der er kartofler i sædskiftet, så skal vanding startes, fra de er ca. 10 cm, hvor knolddannelsen begynder.
  • Nogle hestebønner er begyndt at blomstre eller meget tæt på, så derfor skal disse marker også vandes.
  • Derefter prioriteres ærter som blomstrer senere.
  • Vinterraps, vinterrug og vinterbyg er nu nederst i prioritering, men bør vandes, hvis kapaciteten rækker til det for at sikre fyldning af skulper og kerner.

Det blæsende vejr gør, at vandingen ikke er så effektiv, som den kunne være. Fordampningen er forholdsvis høj, og vejrudsigten lover ingen vand, så derfor skal vandingsmaskinerne holdes i fuld gang.