PLANTER
Rådgivning, der får dig væk fra skrivebordet og ud i marken
Hos vestjysk tilbyder vi kvalificeret planterådgivning med speciale i både økologisk og konventionelt landbrug
Find planterådgiver

Hvem er du?

Ikke to landmænd er ens, og det samme gør sig gældende for rådgivere. Derfor er det vigtigt for os at skabe det rette match, så vores kunder føler sig i trygge hænder hos vestjysk.

En rådgiver kan bidrage med faglig sparring, opdage udfordringer før de opstår, løse konkrete problemstillinger, følge med i udvikling og forskning samt tage højde for regler og lovgivning.

Ingen kan alt, men sammen kan vi hjælpe dig til at skabe de bedste vilkår for dig.

Alt i marken

Hjælp til det administrative

Alt i marken

Få besøg af en af vores dygtige planterådgivere, der bl.a. kan hjælpe med at besvare følgende spørgsmål:

 • Får du mest muligt ud af dine afgrøder?
 • Udnytter du din jord og dine maskiner optimalt?
 • Bruger du den rigtige kemi i de rette mængder?
 • Trænger dine marker til et eftersyn?

Økologisk landbrugsdrift er et komplekst område med mange krav. Hos vestjysk tilbyder vi plantefaglig rådgivning om alt fra gødskning til sædskiftekrav samt en forståelig guide til regler og lovgivning, så du opnår den rette støtte og de rette muligheder.

Korn

Få råd og vejledning til at vælge de rette afgrøder, optimere din produktion samt være på forkant med udviklingen.

Frøgræs

De fleste har kendskab til rajgræs, men hos vestjysk rådgiver vi desuden inden for mange andre sorter. Kontakt os og hør bl.a. mere om krav til sådybde, sortsrenhed og spireevne.

Bælgplanter/proteinafgrøder

Proteinafgrøder har mange anvendelsesmuligheder. De mest udbredte er:

 • Hestebønner
 • Markært
 • Lupiner

 

Hos vestjysk er vi eksperter i kartofler.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Modtag kyndig vejledning om sortsvalg, der bygger på aktuel viden og erfaring.

Hos vestjysk skaber vi resultater, der kan ses på bundlinjen.

Hos vestjysk rådgiver vi dig i brugen af korrekte midler på rette tid i den rette mængde.

Skab de bedste forhold for din produktion, og udnyt dine ressourcer optimalt.

Vi kan hjælpe med introduktion til brug af programmer og apps, der kan bidrage til sikker og overskuelig håndtering af midlerne.

Som abonnent på vestjysks fagblad Marknyt opdateres du om relevante produkter, doseringer og bekæmpelse.

Majs, græs og roer anvendes til biogas, mens pil og poppel omdannes til flis. Som ved andre afgrøder bør valg af sorter, ukrudtsbekæmpelse og gødning overvejes. Derudover er det vigtigt at have fokus på høstinterval og plantetal.

Hos vestjysk kan du få råd og vejledning til både produktion og administrative opgaver.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Pløjefri dyrkning kan være gavnlig for både produktionen og miljøet, og teknikken kan anvendes på enkelte marker efter behov.

Hos vestjysk står vi klar til at hjælpe dig, så du kan komme godt i gang med pløjefri dyrkning.

Hjælp til det administrative

Både elektroniske samt i papirform.

Vi hjælper gerne med at udfylde en lang række ansøgninger.

Få landbruget ned i lommen.

Få den nødvendige hjælp og rådgivning i forbindelse med både små og store sager.

Kontakt vores afdeling for miljø og natur og hør mere.

Elektroniske fuldmagter sikrer, at din rådgiver kan indsende skemaer og tilgå relevante dokumenter. Hos vestjysk sørger vi for, at disse er opdaterede.

Vi favner bredt

Hos vestjysk servicerer vi alle typer kunder inden for

• Konventionelt og økologisk landbrug
• Hobbylandbrug
• Enkeltmandsvirksomhed, I/S, A/S, ApS, partnerskab

Og alt det andet

Og alt det andet

Vi tilbyder rådgivning og sparring vedrørende miljø og natur.

Læs mere

Som ny i branchen kan der opstå mange spørgsmål og tanker. Hos vestjysk støtter og vejleder vi dig gerne, så du ikke står alene med dine drømme

Vi tilbyder faglig sparring med ligesindede.

Kontakt din rådgiver for mere information. Måske kan vi sætte dig i forbindelse med netop den gruppe, der passer til dig.

Hos vestjysk arbejder vores rådgivere på tværs af faggrupper for herved at hjælpe dig til at udnytte dit fulde potentiale og optimere dine muligheder.

Hos vestjysk deltager vores medarbejdere jævnligt i planteforsøg og andet udviklingsarbejde. vestjysk er desuden medejer af Ytteborg forsøgsstation.

Få hjælp og faglig rådgivning inden for alt omhandlende produktion, levering og koordinering. Hos vestjysk yder vi desuden gødningsfaglig rådgivning for leverandører.

Udnyt dine ressourcer optimalt ved hjælp af jordprøver.

Læs mere

Træf de rette beslutninger på baggrund af viden om indholdet i gylletanken.

Læs mere.

Kartofler

Hos vestjysk er vi kartoffelnørder. Det er vi stolte af!

Kartoflen er en kompleks størrelse og kræver en del. Derfor er det nødvendigt at holde øje med omgivelserne, være på forkant med sygdomme samt have forståelse for teknikker og maskiner.

Hos vestjysk har vi et tæt samarbejde med andre aktører i branchen, hvilket gør os i stand til at rådgive og følge med i nyeste udvikling.

 • Vil du prøve kræfter med kartoflen, eller er du allerede en erfaren producent, der trænger til nye øjne på bedriften?
 • Vil du med til markvandring, grøftekantsmøder og andre relevante arrangementer?
 • Ønsker du at følge med i KartoffelNyt?

 

Så kontakt en af vores kartoffelspecialister:

Ib Clemmensen og Mads Bendix

 

Hør mere om dine muligheder

Grovfoder

Det er ikke bare planter… Det er ikke bare jord… Det er dit arbejde, din omsætning og dine fremtidsmuligheder.

Når du dyrker grovfoder, tænker du sikkert allerede over, hvad der skal indgå i foderplanen. Men faktorer som bl.a. klima, jordtype, vandingsforhold, maskinpark m.m. kan have indflydelse på det endelige resultat.

At vælge den rette majssort afhænger bl.a. af beliggenhed og temperatur, hvilket har betydning for, hvor tidlig sorten skal være, om du skal bruge helsæd eller kolbe, samt hvad der er bedst egnet til den problemmark, du altid bøvler med.

Græsblandinger skal kunne andet end bare at være grønne. Der kan være meget at vinde ved den rette slætstrategi og logistik. Egner græsset sig bedst til køerne eller kvierne? Og er det tid til at overveje, hvor længe marken skal ligge?

Roer har et højt udbyttepotentiale, men afgrøden er udfordret i forhold til sædskifte og ukrudtsbekæmpelse.

Benyt gerne jordprøver og gylleprøver i dit arbejde.

Tag en snak med vores grovfoderspecialister, der giver dig overblik og faglig rådgivning, så du herved kan vælge de rette sorter og optimere ydelsen på din bedrift.

Find vores grovfoderspecialister

Pløjefri dyrkning

Pløjefri dyrkning handler om at reducere jordbearbejdningen, så der opbygges organisk stof og skabes en jordstruktur, der gavner udbyttet over jorden og biodiversiteten nede i jorden.

Denne dyrkningsform kan mindske slid på maskinerne, spare dig arbejdstid og brændstof samt sprede sæsonens opgaver mere ud.

Når du lader ploven stå, gavner du klimaet og lagrer CO2, hvilket skaber bedre afvanding og mindre temperaturudsving.

På lette sandjorde mindskes risikoen for sandflugt, mens overfladeafstrømning reduceres på skrånende områder.

Pløjefri dyrkning kan give udfordringer med ukrudt, sygdomme og skadedyr, såfremt dette ikke håndteres korrekt. Derfor er det vigtigt at vurdere hvert område og lægge en plan inden opstart, så dyrkningsformen herved bliver en succes. Det er derfor også vigtigt at overveje brugen af maskiner, såtidspunkt, sædskifte og efterafgrøder.

Vil du være på forkant med udfordringerne og få mest ud af mulighederne?

Så bestil et opstartstjek eller kontakt os og lad vores uddannede rådgivere vejlede dig.

Ja tak, jeg vil gerne høre mere

Marknyt - hold dig opdateret!

Fagbladet Marknyt er for dig, der vil have relevante nyheder og rådgivning til dit landbrug.

Vi følger årstiden og tilpasser løbende anbefalingerne til din bedrift.

I Marknyt kan du bl.a. læse om sortsafprøvning samt lovgivning og anbefalinger om alt fra kemi til høst. I hvert blad finder du også en kalender med de vigtigste datoer.

Læg bladet i frokoststuen eller brug det som opslagsværk. Kan du ikke vente til bladet udkommer, kan artiklerne læses online, så snart de er udgivet.

Marknyt udkommer ca. 24 gange om året.

Priser for et års abonnement:

 • Marknyt online:                             1.000 kr./år
 • Marknyt online og på mail:          1.260 kr./år
 • Marknyt online og trykt blad:      1.980 kr./år

Vælger du at få tilsendt den trykte udgave, bør der påregnes op til fem dages levering med PostNord.

Dit abonnement på Marknyt bliver automatisk fornyet én gang om året.

Når du bestiller Marknyt, opretter vi samtidig din adgang til Marknyt online. Du vil modtage en mail, når adgangen er oprettet. Du logger på Marknyt online med samme login som til Landmand.dk. Derfor bedes du oplyse dit BrugerID ved bestilling.

Kontakt din planterådgiver eller ring til os på tlf. 96 80 12 00, hvis du ønsker at abonnere på Marknyt.

Kontakt os allerede i dag