Kystvandrådet Ringkøbing Fjord er trukket i arbejdstøjet

Ringkøbing-Skjern kommune har med kystvandrådet og et tilsagn om 3,8 mio kr. fået muligheden for at præsentere et lokalt bud på, hvordan Ringkøbing Fjord bringes i god tilstand jf. Vandrammedirektivet (godt økologisk potentiale).

Kystvandrådet afholdt sit andet møde den 21. april 2023 med besøg af de eksperter, som skal foretage de komplicerede faglige udredninger.

Da eksperterne fra Longline Environment er udenlandske, blev de dagen inden mødet i kystvandrådet taget en tur rundt om fjorden og ud i oplandet, så de ved selvsyn kunne se det opland, de skal modellere.

 

De faglige eksperter kommer fra Marine Science & Consulting ApS, som foretager beregninger af vandgennemstrømningen ved slusen, Aarhus Universitet som ser på fosfortabet fra oplandet, Longline Environment som ser på næringsstoftransporten fra oplandet til fjorden og fjordes økosystem.

3. møde i Kystvandrådet afholdes 12. maj 2023, hvor det skal drøftes, hvilke faglige detaljer Kystvandrådet ønsker eksperterne skal se nærmere på.

 

LÆS MERE