Fodring med rapsfrø – rapshøst 2023

Rapshøsten er godt i gang – imellem de trælse byger. Men høsten ser de fleste steder tilfredsstillende ud, så det lover godt.

Rapsfrø er typisk solgt til foderstofindustrien, men flere af vores husdyrproducenter prøver nu til med brugen af hele rapsfrø. Til lakterende køer kan det være en udmærket energi- og proteinkilde, hvis håndteringen er mulig. Rapsfrø skal høstes og opbevares tørt, som alle andre modne afgrøder.

Inden opfodring skal frøet enten valses eller sodabehandles. Valsning af rapsfrø har været udbredt i en årrække, mest udbredt blandt de økologiske mælkeproducenter. En valsning bryder skallen og da der er meget olie i frøet anbefales det at frisk-valse hver dag, da produktet let harsker. Det mest effektive er at have en valse til kun rapsfrøene og så håndtere andre kornafgrøder på en anden valse. Årsager hertil er dels den meget forskellige kornstørrelse og at rapsfrøene ”fedter” under valsningen.

 

En anden mulighed kan være en 3% sodabehandling af rapsfrøene – og de er klar til brug. En let og effektiv måde at øge selvforsyningsgraden på. Normalvis anvendes mellem 0,5-1,0 kg rapsfrø pr ko pr dag, men det er den samlede ration der afgør hvor stor en andel det vil være økonomisk fordelagtigt at bruge.

Har du spørgsmål til høst eller opbevaring – kontakt planterådgivningen i vestjysk, og spørgsmål til håndtering og fodring rettes til kvægafdelingen. Ring til vores reception på tlf. 96 80 12 00.

Rigtig god rapshøst!