Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023