Frisk græsprøver klippet 8. maj 2023

Der klippes igen i år frisk græsprøver i syd og vest, for at følge græssets udvikling frem mod 1. slæt.
Resultaterne kan ses i tabellen:

De kolde nætter, der har været frem til klip, har givet en forholdsvis høje mængder af sukker. Med de lidt lunere nætter der har været i de senere dage må det forventes, at denne falder en del i næste uge.

Organisk stof fordøjeligheden ligger tre steder over 86 og et enkelt sted på 85,3. Målet ved snitning ligger omkring 80 i FK org. stof, så der er et stykke vej endnu, inden vi er klar til 1. slæt.

Der klippes igen mandag 15. maj, hvor vi vil indsætte dato i slætprognosen og komme med en mere præcis udmelding omkring forventet slættidspunkt.