Tørke og mælkeproduktion

Prioriter grovfoderet

Grovfoderet skal bruges der, hvor det skaber den største værdi, og i særdeleshed nu hvor det er en knap ressource. Prioriter altid det gode græsensilage til de højt ydende køer. Som det ser ud lige nu, er der lavet nogle rigtig fine 1. slæt. Anden slæt, er på nuværende tidspunkt meget usikkert, – både i kvantitet og kvalitet. Det betyder at de kommende slæt – der forhåbentlig får en masse vand ovenfra – skal reserveres til køerne.

Når græsandelen til kvierne reduceres skal der tænkes kreativt til denne dyregruppe. Husk på at kvierne har en stor fylde – så det er vigtigt at skaffe noget ”fyldende foder”. Måske det er muligt at aftage frøgræshalm, eller måske et efterfølgende slæt på disse marker. Egne eller naboers kornmarker, der lider på grund af manglende vandingskapacitet eller ingen vanding, der kan eventuelt købes til helsæd. Obs på at der er 5 ugers sprøjtefrisk, hvis der har været en svampesprøjtning. Alternativt kan det undersøges om det er muligt at skaffe biprodukter i form af HP pulp, kartoffelpulp eller assorterede kartofler.

Tænk på kvantitet! Det er utrolig vigtigt at beregne om der er mængde nok, til og give fylde, inden man begynder og tænke på op koncentrering i form af kernemajs, kolbemajs, eller sågar en ekstra høj stub. Overvej også allerede nu halmsituationen. Fortsætter tørken begynder halmmængden snart og svinde kraftigt ind, det kan derfor være en god ide at få dækket næste års halmforbrug ind også. Så tal med dine naboer eller øvrige samarbejdspartnere.

 

Trim opdrættet

Prøv så tidlig som muligt f.eks. ved drægtighedserklæring, at få et overblik over hvor mange kvier du har brug for det kommende år. Er der mulighed for salg, så sælg hurtigst mulig efter drægtighedserklæring, jo færre hoveder er der at fodre på. Den eventuelle merværdi der kunne være ved og sælge kælvekvier, kan slet ikke dække foderomkostningerne i den pågældende periode. Som udgangspunkt frigiver 2 kvier foder til 1 ko. Det er vigtigt allerede nu at tage stilling og få handling bag. Særligt hvis det drejer sig om salg af kvier til eksport, da skal det være inden temperaturerne for alvor stiger i Europa, og transporter ikke længere er mulige på grund af sommervarmen.

 

Hæv bundniveauet i besætningen

Hav et skarpt øje på hvornår det ikke længere er rentabelt at malke på udsætterkøerne. Lavere tolerancegrad i forhold til celler og eventuelle saneringer. I baghovedet kan man samtidig have den effekt, der ofte er i besætningen ved en lavere belægningsgrad. Højere effektivitet ved de resterende, og lavere smittepres. Den faldende mælkepris, og kødpriser der historisk set topper over sommeren, er også incitamenter til en hård udsætningsstrategi.  Normalvis kan vi reducere i besætningen med 10% uden at det giver problemer med realkreditbelåning. Men der kan ikke ”bare” slagtes/sælges ud, da der jo er pant i besætningen.