Krav om 4 pct. ikke-produktive omdriftsarealer fra 2023

Alle ansøgere, der søger grundbetaling til min. 2 ha omdriftsareal skal fra 2023 have 4 % ikke-produktive arealer.

 

 

I 2023 skal 9 GLM-krav opfyldes for at få den fulde landbrugsstøtte. Se en video hvor vi giver en kort gennemgang af, hvordan man kan opfylde GLM8-kravet om 4 pct. ikke-produktive omdriftsarealer med fokus på biodiversitet.

 

Se video her

 

Her finder du:

Fuglevenlig brak – en praksisnær guise