Søg rådgivning til tørken og afvent

Det er fint at få mulighed for at inddrage brakarealer for at afhjælpe nogle af tørkens udfordringer, men det er langt fra en løsning, der kan stå alene, fastslår formand for landboforeningen vestjysk.

– Søg professionel rådgivning til at gøre skaden så lille som muligt, og afvent resultaterne af det politiske arbejde.

Det er anbefalingen fra formand for landboforeningen vestjysk, Jacob Spangsberg, til håndteringen af de tørkeramte marker og regnfrie vejrudsigter, der har ramt hele landet.

– Det er en kritisk situation, og der er intet, der tyder på, at der snart kommer regn af betydning. Dog bliver der politisk arbejdet på højtryk fra flere sider for at finde de bedst mulige løsninger.  Det ser jeg meget positivt på, blandt andet fordi der er mange steder, landmændene kan komme i klemme i de politiske regler, når for eksempel blomsterbrak og græs i majs ikke kommer op på grund af tørken, fortæller Jacob Spangsberg.

Et af de løsningsforslag, der er kommet på tale fra politisk hånd, er at inddrage brakarealerne for at øge mulighederne for produktion.

– Det er positivt, hvis det bliver en mulighed, men i det store billede kan det ikke redde udfordringerne med tørken. De braklagte arealer er jo som udgangspunkt af dårlig kvalitet, og flere steder er det stubmarker eller tilsvarende, der ikke umiddelbart kan bruges til det store lige nu, hvor de også er helt tørre, siger formanden og fortsætter:

– Nogle steder vil det måske kunne hjælpe, hvis der for eksempel er enkelte kødproducenter, der kan indhegne brakarealerne og lukke deres kødkvæg ud på dem. Og der skal vi selvfølgelig gøre det, hvis vi kan. Men for flertallet af landmændene er den bedste mulighed at søge professionel rådgivning til, hvordan skaden af tørken bliver så lille som mulig, og derudover afvente resultaterne af det politiske arbejde.

 

For yderligere information kontakt:
Jacob Spangsberg,
formand for vestjysk, mob. 40 73 21 56