Nye arealer til økologiske bedrifter skal indberettes senest 31.12.2022

Kommer der nye arealer til den økologiske bedrift til sæson 2023, er det økonomisk bedst, hvis arealerne er anmeldt som økologisk hos Landbrugsstyrelsen inden 31.12.2022.

Er nye arealer anmeldt med omlægningsdato f.eks. 30.12.2022 giver det mulighed for, at økologen kan søge om økologisk arealtilskud på 870 kr./ha i 2023.

Omlægningstilskuddet på 1.600 kr./ha kan også komme på tale.

Anmeldes jorden først fra 01.01.2023 kan de økologiske tilskud ikke opnås i 2023 men først i 2024.

 

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst din planterådgiver.

 

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.