Landbrug & Fødevarer analyse – en høj Co2-afgift vil føre til et stort tab af arbejdspladser

Landbrug & Fødevarer har lavet analyse som viser, hvor mange arbejdspladser, en høj CO2-afgift kan koste i landets kommuner.

 

Eksempel på anvendelse af tallene: ”I Ringkøbing-Skjern Kommune vil en høj CO2-afgift i landbruget koste op mod 1.411 arbejdspladser i landbruget og følgeerhverv.”

Konsekvenserne af en høj CO2-afgift på de biologiske processer er utvetydig. En stor del af produktionen i landbrugskomplekset og de tilhørende arbejdspladser vil ikke længere være konkurrencedygtig og dermed bortfalde i Danmark. En høj CO2-afgift på de biologiske processer vil føre til et tab på mellem 19.000 og 36.100 arbejdspladser i landbruget og de tætknyttede industrier.

Intervallet dækker over forskelle i, hvor intens konkurrencen på de internationale råvaremarkeder antages at være. Effekterne af en Co2-afgift vil være størst i landdistrikterne.

De kommuner, hvor afgiften forventes at have den største effekt, er Ringkøbing-Skjern, hvor der forventes et tab af arbejdspladser på mellem 737 og 1.411.

Derefter kommer Herning med et tab på mellem 620 og 1192.

Og det tredje største tab vil ske i Horsens med et tab på mellem 572 og 1.137 arbejdspladser.

 

Opgørelse på alle kommuner i Danmark