Plantekongres 2023 – tilmeldingen er åben

Endelig kan vi mødes fysisk igen til årets store plantefaglige begivenhed i Herning d. 11. og 12. januar 2023.

Glæd dig til to gode dage, hvor vi kan mødes med det fælles mål: at fremtidssikre din bedrift og produktion og netværke med kolleger i branchen.

Plantekongres 2023 vil som altid danne ramme om den nyeste, plantefaglige viden. Du kan bl.a. blive klogere på nye dyrkningsmuligheder, udbytteoptimering, klimaaftryk og biochar. I år vil der være særligt fokus på klima.

Plantekongres afholdes i et samarbejde mellem SEGES, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

 

 

Læs mere om tilmelding og program