Simpel måling af køers metanudledning er et bedre klimaværktøj end CO2-afgift

Med Mælkinfo får landmanden uden ekstra arbejdsgange en månedlig analyse af køernes metanudledning og fodereffektivitet. Det er et godt værktøj til at nå målet om klimaneutral mælkeproduktion i 2050, mener EU-politiker Asger Christensen (V).

På Nørupgaard ved Kolding har værktøjet Mælkinfo siden efteråret 2022 været en afgørende del af arbejdet for en effektiv og klimavenlig mælkeproduktion. Bedriften med 650 malkekøer ejes af Asger Christensen(V), medlem af Europa-Parlamentet, og drives af hans søn, Peter Schelde.

– Mælkinfo fungerer ved, at der bliver lavet ekstra analyser af de månedlige mælkeprøver, der alligevel tages ved tankbilen. Derudfra får jeg en rapport over en lang række parametre, der afspejler køernes sundhed og ydeevne – blandt andet proteineffektivitet, fiberkvalitet og udvikling af metan i vommen, fortæller Peter Schelde.

Ud fra analysen kan landmanden regulere i foderplanen for at få de bedst mulige resultater, hvis der er behov for det, og få be- eller afkræftet, om ændringer i foderet har haft den forventede effekt.

– Vi har set gode resultater, siden vi startede op med Mælkinfo, hvor vi blandt andet har haft fokus på proteineffektivitet. Også i forhold til at reducere og dokumentere metanudledningen ser jeg Mælkinfo som et meget validt værktøj, siger Peter Schelde.

 

Mindre metan og mere mælk

Det er Ida Ringgaard, rådgivningsdirektør i landboforeningen vestjysk, der har anbefalet Peter Schelde at starte op med Mælkinfo.

– Mælkinfo er et godt værktøj til landmænd, som går op i køer, sundhed og fodereffektivitet. Det kan bruges til at fintune fodringen og omsætningen af foder, så kvaliteten af hele produktionen bliver forbedret, siger Ida Ringgaard og fremhæver, at der ikke er nogen ekstra arbejdsgange for landmanden ved at bruge Mælkinfo.

– Som rådgiver er jeg glad for at anvende Mælkinfo, fordi det giver konkrete og valide data til at understøtte de beslutninger, vi tager i stalden. Hvis jeg har en mistanke om, at noget er galt, kan jeg få det be- eller afkræftet ved hjælp af Mælkinfo – for eksempel hvis jeg har mistanke om, at vomomsætningen ikke kører optimalt, siger rådgivningsdirektøren og fortsætter:

– Jo højere mælkeydelse, jo lavere metanudledning, og omvendt, hvis ellers vommen fungerer optimalt. De to parametre hænger sammen, og der kan vi ved hjælp af data fra Mælkinfo regulere foderet, så vi får mest og bedst muligt mælk og mindst muligt metan og ikke mindst sundere køer i trivsel. Her ved vi for eksempel, at Omega 3 fedtsyrer i særdeleshed har en positiv effekt på at reducere udskillelsen af metan.

 

Bør udrulles i hele Europa

Mælkinfo er baseret på omfattende forskningsarbejde siden 1993 og anvendes i dag af landmænd over hele Europa. Blandt andet derfor ser medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen (V), det som et godt værktøj til at nå målet om en klimaneutral mælkeproduktion i 2050.

– Mælkinfo er et godt bevis på, at vi i landbruget kan og vil gøre en indsats for at reducere vores klimabelastning. Det behøver vi ikke en CO2-afgift til at hjælpe os med, det er meget bedre med gulerod frem for pisk, fastslår EU-politikeren og tilføjer:

– Jeg håber på og arbejder for, at vi i højere grad kan rulle disse målinger og foderbaserede reguleringer af køers metanudledning ud i hele Europa, for det er en rigtig god måde at skabe en mere klimavenlig produktion. Det er på den store skala, vi virkelig kan rykke noget, og det bør ikke ske med en CO2-afgift.

 

For yderligere information kontakt:
Jesper Bering, ejer af Mælkinfo, tlf. +45 3121 5577
Peter Schelde, mælkeproducent, tlf. +45 2927 8929
Ida Ringgaard, rådgivningsdirektør i vestjysk, tlf. +45 4094 9550

Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet, tlf. +45 2020 8169