Vanding – afgrøderne er tørstige

Den seneste tids mangel på vand har resulteret i at mange marker er ved at nå et kritisk niveau. Vær særligt opmærksom på de sandede Jb1 jorde.

Grafen viser den beregnede vandbalance for året i perioden 07-03-2023 frem til 16-05-2023 med en fremskrivning der tyder på endnu mindre vand i marken.

Vandingsmaskinerne er i gang på mange marker, og hvis ikke de er så skal de det.

Tabellen viser vandbalancen for afgrøderne i prioriteret rækkefølge.