Opfordring til at søge kommunen om mere vand nu

Vandingsmaskinerne kører på højtryk. Udsigten til fortsat tørke kan betyde, at vandingstilladelsen snart er ved at være opbrugt.

Der blev der i 2018 åbnet mulighed for, at kommunerne, via en forenklet procedure, kan udstede korte vandindvindingstilladelser på maks. tre måneder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

– Der skal være tale om ekstraordinære vejrsituationer

– Der skal søges om øget indvinding fra eksisterende vandindvindingsanlæg (ikke nye anlæg)

– Der skal være tale om indvinding af grundvand

– Vandet skal bruges til vanding af landbrugsafgrøder

 

Husk at vanding er omfattet af reglerne om konditionalitet1 (tidligere KO).

Tjek din vandingstilladelse.

Find den evt. ved at søge i JUPITER

Har du brug for hjælp til ansøgningen, hjælper vi gerne.

Vi kan kun opfordre til, at I får søgt kommunen om mere vand, hvis behovet er der.

 

Task Force opfordrer også kommuner til at udstede midlertidige vandingstilladelser – og landmænd til at søge nu.

LandbrugsAvisen 08.06.2023

 

Kontakt vestjysk:

Miljørådgiver Helle Borum

Direkte tlf. 96 81 42 19

 

 

1 9.4 Bemærkninger til krav LF 1.1

Delkrav LF 1.1.1 omhandler, at du skal have en gyldig vandindvindingstilladelse. Du skal sørge for at overholde vandindvindingstilladelsen, herunder at vandet indvindes til det formål, som der er givet tilladelse til, og at den maksimale indvindingsmængde overholdes.

Delkrav LF 1.1.2 og LF 1.1.3 omhandler, at der skal være installeret en måler, hvor det årlige forbrug kan aflæses, og at du skal kontrollere indvindingen samt indberette årsindvindingen til kommunen.

Hvis der foreligger en konkret dispensation fra kommunen, f.eks. en administrativ forlængelse af en tilladelse og du overholder forlængelsesfristen, er der ingen overtrædelse af kravet.