Kystvandrådet for Ringkøbing Fjord sender anbefalinger til Miljøstyrelsen