Klimarådets anbefalinger vil kun flytte fødevareproduktionen til mindre klimavenlige lande

Det er bekymrende, at Klimarådet i sin nye analyse kun ser klimaproblematikken fra én side og ikke har taget hverken arbejdspladser, økonomi eller sund fornuft med i overvejelserne, fastslår formand for landboforeningen vestjysk, Søren Christensen

Det er ingen sag at reducere klimabelastningen fra dansk landbrug, hvis man bare lukker eller kraftigt reducerer produktionen. Det er i hvert fald cirka det, Klimarådet anbefaler regeringen i sin nye analyse, der blandt andet indebærer accept af en radikal strukturel omstilling af landbruget og en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton.

Det bekymrer formand for landboforeningen vestjysk, Søren Christensen.

– Hvis anbefalingerne fra Klimarådet bliver gennemført, kommer det til at få kæmpe konsekvenser for landbruget og det danske samfund. Som Klimarådet heller ikke selv ligger skjul på, vil en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton f.eks. medføre et underskud på 80 procent af kvægbedrifterne, som på sigt vil tvinge produktionerne til at stoppe, siger Søren Christensen.

Men efterspørgslen på oksekød og mælkeprodukter er der jo stadig, og som verden udvikler sig lige nu, bliver der kun flere mennesker og dermed større behov for fødevareproduktion.

– Jeg vil gerne producere plantebaserede fødevarer, som Klimarådet anbefaler, men det kræver, at der er efterspørgsel på det. Lige nu er det ikke min opfattelse, at der er tilstrækkelig efterspørgsel, så spørgsmålet er, om folk er klare til at spise plantebaseret. I de dele af verden, hvor vi ser velstanden stige, stiger forbruget af kød jo tværtimod.

 

Vil øge udledningen på verdensplan

Søren Christensen påpeger, at den danske produktion af fødevarer er blandt de mest klimavenlige i verden, og at en reduktion i produktionen kun vil medføre et hul i udbuddet, som vil blive grebet af landbrug i andre lande med langt mindre klimaeffektive produktioner.

– Så kan det godt være at CO2-belastningen fra dansk produktion er blevet reduceret. Men til gengæld er den øget på verdensplan, så hvor er fornuften i det, siger Søren Christensen og fortsætter:

– Dertil kommer konsekvenser for det danske samfund og den danske økonomi. Danmark er et landbrugsland, og rigtig mange arbejdspladser og en stor del af Danmarks BNP ligger i og omkring landbruget. Den side af sagen har Klimarådet vist glemt at tage med i beregningerne.

 

Vanvittigt at stoppe udvikling i biogas og staldteknologi

Det bekymrende i Klimarådets analyse stopper dog langt fra her, fastslår Søren Christensen.

– Klimarådet vil blandt andet også stoppe investeringer i biogas og ny staldteknologi, der kan reducere klimagasser, fordi det mener, det kan fastholde den animalske produktion. Det er helt udenfor almindelig fornuft, at vi i Danmark skal stoppe den unikke udvikling af viden, nytænkning og teknologi, der er med til at gøre vores landbrug til et af de mest klimaeffektive i verden, understreger formanden og fortsætter:

– Se eksempelvis på fodertilsætningsstoffet Bovaer, der vil kunne sænke køers metanudledning med 25 – 30 procent. Det er et eksempel på, at vi i Danmark har både evnerne og viljen til at udvikle løsninger, der kan skabe en stabil og klimavenlig fødevareproduktion ikke bare her i landet, men i hele verden.

 

Håber på fornuft fra regeringen

Søren Christensen har en forhåbning om, at regeringen i modsætning til Klimarådet vil betragte klimaproblematikkerne mere nuanceret og tage blandt andet arbejdspladser, økonomi og sund fornuft med i overvejelserne.

– Igen står landbruget for skud, mens der ikke bliver kigget på for eksempel udledningen fra streaming og flyrejser. Men landbruget bør ikke udpeges til syndebuk, for vi er en del af løsningen. Det kan godt være, at der skal være en form for afgift, hvis vi ikke når i mål. Men der skal ikke være tvivl om, at vi i dansk landbrug kæmper og gør en indsats for at nedbringe klimabelastningen, siger Søren Christensen og fastslår:

–  At pålægge landbruget en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton, som helt bevidst vil få fatale konsekvenser for mange bedrifter, er ikke en rimelig måde at behandle et erhverv, som på verdensplan får stor anerkendelse for at producere nogle af verdens bedste fødevarer.

 

For yderligere information kontakt:

Formand for landboforeningen vestjysk
Søren Christensen, tlf.: +45 2094 0264