Kystvandrådet er trukket i arbejdstøjet

Vestjysk landboforening deltager aktivt i Kystvandrådsarbejdet med deltagelse af Hans Christian Tylvad fra bestyrelsen og politisk medarbejder Helle Borum.

Vi kan fuldt ud tilslutte os, at der er et godt og konstruktivt samarbejde i Kystvandrådet.

Pt. arbejdes der på at indsamle data fra spildevandsselskaber og dambrug i oplandet til Ringkøbing Fjord. Data, der skal indgå i oplandsmodellen.

Vi håber meget at kunne præsentere en lokal Vandområdeplan for Ringkøbing Fjord inden udgangen af 2023.

Læs mere