Revisor indtræder som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Vestjysk Landboforening