Lene Moth projektmedarbejder hos vestjysk

Lene Moth

Projektmedarbejder
Arbejdsområder:
Vådområde- og lavbundsprojekter
Vandløbsrestaurering
Okkersøer
Klima
Lavbund
Tilskudsordninger til våde projekter
Vandområdeplaner
Ringkøbing Fjord Vandråd
Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord