Lars Bach Poulsen kvægrådgiver hos vestjysk

Lars Bach Poulsen

Kvægrådgiver
Specialer:
Stalde
Miljøteknologi Arbejdsområder:
DLBR kvægstalde
Økologi
Krydsoverensstemmelse