Helle Borum politisk- og miljørådgiver hos vestjysk

Helle Borum

Politisk- og miljørådgiver
Speciale:
Svin
Vandløb
Ringkøbing Fjord Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser
Ejendomstjek
Anmeldelser
Miljøledelse/IE-indberetning
Vandområdeplaner
Vandløb
Indsatsplaner drikkevand – BNBO