Ellen Boutrup

Revisorassistent

Speciale:
Farmsekretær

Arbejdsområder:
Kontering
Regnskabsopgørelse

Andet:
Team 1