Kartoffeldagen 2022

Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres til en spændende dag i forsøgsmarken på Greenvej 38, 7400 Herning

Program:

 

Deltagerne deles ind i mindre grupper og bliver guidet rundt til de enkelte poster i forsøgsmarken.
På posterne vil der være dels firmarepræsentanter og dels kartoffelrådgivere, som vil fortælle om de ting, vi i år har valgt at have fokus på. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til fagrådgiverne.

Vi har i år valgt følgende emner til posterne:

 

Vi gør opmærksom på, at der kun er én rundgang til posterne.
Det anbefales derfor at være med fra starten.

 

Vækststandsningsforsøg i Assing
Kl. 13.30 – Assingvej 6, 6933 Kibæk

I år er alle forsøg med vækststandning flyttet fra sandjorden i Arnborg og 12 km mod vest til en bedre JB4 jord ved Assing. Årsagen er, at det har været et ønske at udføre vækststandsningsforsøgene under forhold, der er mere sammenlignelige med de arealer, hvor mange læggekartofler dyrkes, og hvor man har haft udfordringer med at lave en effektiv vækststandning uden Reglone. For at vise disse forsøg frem, har vi efter frokost valgt at lave en ”Post 6” for alle der er interesseret i vækststandning.

Vi starter derude kl. 13.30 – så kør fra Arnborg kl. 13.15, da det tager 15 minutters tid at kører derud.
Vi slutter af med kaffe og kage og forventer at være helt færdige kl. 14.30.

 

Alle er velkomne til at deltage i den årlige kartoffeldag, og deltagelse er gratis.

Vi håber, du har lyst til at være med til et spændende arrangement, hvor der både er mulighed for at høre sidste nyt fra forsøgsmarken og få en god snak med repræsentanter fra sorts-, kemi- og maskinfirmaerne.

Samtidig er der naturligvis også rig mulighed for at udveksle erfaringer med dine kartoffelkollegaer.

Bag arrangementet står vestjysk, SAGRO, Fjordland, KMC og forsøgsvirksomheden Ytteborg