Opstartsmøde ERFA-gruppe til kvinder, der er gift eller samlevende med en selvstændig erhvervsdrivende