Kursus Præcisionsjordbrug

Kursus har til formål at hjælpe landmænd og maskinstationer med at komme i gang med at bruge præcisionsjordbrug.