Dialogmøde med Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri