Revision og regnskab
for alle erhverv

info@vestjysk.dk

Herningvej 5
6950 Ringkøbing

– rådgivning med kvalitet og akkuratesse målrettet aktie- og anpartsselskaber for små og mellemstore virksomheder

VL Revision er et registreret revisionsaktieselskab.

Selskabet er stiftet i 2009, med det formål at styrke revision af aktie- og anpartsselskaber, rådgivning og udarbejdelse af regnskaber for små og mellemstore virksomheder (SMVér) i andre erhverv end landbrug. Det kan fx. være håndværks-, produktions- og transportvirksomheder, detailhandel, restauranter m.v.

VL Revision er medlem af “FSR – Danske Revisorer” og har domicil på Herningvej 5 i Ringkøbing i samme bygning som vestjysks medarbejdere og Vestjysk Mægler.
vestjysk står bag VL Revision, der også er repræsenteret i bestyrelsen, samt reg. revisor Asger Kold.

VL Revison har med vestjysk og dets medarbejdere som sparringspartnere skabt en unik platform, der sikrer høj kvalitet i rådgivningen.

VL Revision tilbyder service og rådgivning til alle virksomhedsejere med landbrug og/eller andre erhverv, foruden skatterådgivning og bogføringsassistance m.m.

Derudover har vi særlig fokus på følgende:

• Etablering af aktie- og anpartsselskaber
• Udarbejdelse af regnskab efter årsregnskabsloven
• Lovpligtig revision

Overvejer du at drive din virksomhed i selskabsform, eller har du allerede etableret et selskab, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om netop din virksomhed og om, hvad vi kan tilbyde dig.

Hvilke fradrag kan jeg få?

For alle virksomheder, foreninger og privatpersoner er der mulighed for forskellige fradrag, men det kan være svært at gennemskue dem alle. 

Nogle af de mest almindelige er:  (hvilket er almindelige for virksomheder?)

  • Indskud til pension
  • Håndværkerfradrag
  • Kørselsfradrag/befordringsfradrag
  • Aktier og andre værdipapirer
  • Udlejning af bolig
  • Børnebidrag

Lad os hjælpe dig og din virksomhed med at få overblikket og gøre brug af de muligheder, der er relevante for netop dig og din virksomhed.

Har jeg brug for en revisor?

I nogle tilfælde er de lovpligtigt, mens det i andre er frivilligt. 

Du har altid mulighed for at få en uforpligtende snak om dine behov og hvorvidt du har behov for en revisor. I nogle tilfælde kan det være du kan have glæde af en snak med vores økonimoafdeling.

Er der fejl i regnskabet?

Det kan blive en dyr og ubehagelig oplevelse, hvis der er fejl i regnskabet. Derfor er det vigtigt at have godt styr på alle sine økonomiske forhold. 

En revisor kan hjælpe dig til at undgå problemer, skabe overblik og rådgive dig hvis skaden er sket. Det er aldrig for sent at henvende sig og vi arbejder fagligt og professionelt med dine interesser for øje. 

Hvad er et registreret revisionsaktieselskab?

???

Hvad er revision og hvad laver en revisor?

Revision er en faglig gennem gang af de økonomiske forhold hos en person, forening eller virksomhed.

En revisor skal sikre at virksomhedens regnskab er retvisende. Dette er til gavn for virksomheden selv, banken og andre instanser, så der modtages og betales de rette fradrag, afgifter, skatter m.m. Det handler også om tillid, så fx banker, virksomheder og investorer vil indgå samarbejder. 

Opgaverne består i at gennemgå regnskaber, bogføring, afstemning, selvangivelser, budgettering m.m.

Noget arbejde udføres på kontoret, men der er også situationer, hvor revisoren kommer til dig. 

En revisor er din sparringspartner, der hjælper dig med at sikre tingene er i orden, viser dig muligheder og gør dig i stand til at tage de rigtige beslutninger, der er til gavn for dig og din virksomhed.

Hvad kan en revisor hjælpe med?

Kort fortalt alt handler det om rådgivning og håndtering af økonomiske og finansielle problemstillinger.

Iværksætteri

Etablering af virksomhed

Køb- og salg af virksomhed

Selskabsstiftelse

Generationsskifte

Sambeskatning/skatteregnskaber

Budgetter

Skatterådgivning

Moms

Dødsboer

Hvad kan en revisor ikke hjælpe med?

???

VL Revision

Revision og regnskab for alle erhverv 96 81 43 12 info@vestjysk.dk Herningvej 56950 Ringkøbing – rådgivning med kvalitet og akkuratesse målrettet aktie- og anpartsselskaber for

Læs mere »