Miljø og natur

Miljørådgivning der styrker din virksomhed og vores fælles fremtid

Sidder du også med et spørgsmål?

Må jeg grave en sø på min jord?

Er der udvidelsesmuligheder på min ejendom?

Kan jeg få lov til at bygge en ny stald?

Hvilke udpegninger kan have betydning for mig?

Hvordan søges tilskud til udtagning af lavbundsjorde?

Må jeg oprense mit vandløb?

Miljøledelse, ESG, klimaregnskab, er det noget for mig?

Sidder du også med et spørgsmål?

Miljøledelse, ESG og klimaregnskab – er det noget for mig?

?
?
?
?

Er der udvidelsesmuligheder på min ejendom?

Må jeg grave en sø på min jord?

Må jeg oprense mit vandløb?

Hvordan søges tilskud til udtagning af lavbundsjorde?

Kan jeg få lov til at bygge en ny stald?

Mød vores rådgivere – de har svarene

Helle Borum politisk- og miljørådgiver hos vestjysk

Speciale:
Svin
Vandløb
Ringkøbing Fjord

Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser
Ejendomstjek
Anmeldelser
Miljøledelse/IE-indberetning
Vandområdeplaner
Vandløb
Indsatsplaner drikkevand – BNBO

Lene Moth projektmedarbejder hos vestjysk

Arbejdsområder:
Vådområde- og lavbundsprojekter
Vandløbsrestaurering
Okkersøer
Klima
Lavbund
Tilskudsordninger til våde projekter
Vandområdeplaner
Ringkøbing Fjord Vandråd
Vandoplandsstyregruppe Ringkøbing Fjord

Rikke Ilsøe Mogensen natur- og miljørådgiver hos vestjysk

Speciale:
Kvæg
Natur og fortidsminder

Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser kvæg
Ejendomstjek
§3-registrering
Naturprojekter
Tilskudsmuligheder
Fortidsminder
Natura2000
Klima Lavbund
Minivådområder
Markvanding
Oplandskonsulent

Trine Riis Jeppesen

Speciale:

Kvæg og svin

Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser kvæg
Miljøgodkendelser svin
Miljøgodkendelser fjerkræ
Ejendomstjek
Miljøledelse
Rise
ESG
OML-beregninger
Klima

Miljørådgivning til private og erhverv

For dig der ønsker hjælp til ansøgning og faglig rådgivning, der får dig til at se muligheder og tage de rette beslutninger.

 

Kom godt fra start med den gode dialog til myndighed. Vi hjælper gerne når det drejer sig om miljø og natur.

Spørg os om:

  • Miljøansøgninger
  • Miljøledelse
  • §3-områder
  • Ejendomstjek
  • Vandområdeplaner
  • Klima-lavbund
  • Natura 2000-områder
  • Klimaregnskaber, ESG
  • Og meget mere…

Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig gennem dine projekter. 

Fugl i græs

Biodiversitet og miljø er en naturlig del af et moderne landbrug.

Miljørådgivning i landbruget

Har du overblikket?

– Miljøgodkendelse

– Miljøledelse

– Natura 2000

– Vandplaner

– Naturtiltag

– Vandløb

– Markvanding

– Klima

Uanset om du har et produktionslandbrug eller et mindre hobbylandbrug, kan det have konsekvenser, hvis du mister overblikket.

Du kan have behov for et talerør til kommuner og instanser og hjælp til at søge miljøgodkendelser, landzonetilladelser og meget mere. Lovgivningen kan være som en ufremkommelig jungle, men med hjælp fra en af vores dygtige miljørådgivere kan du undgå mange problemstillinger, der ellers kunne være blevet dyre. 

Vandområdeplaner og vandmiljø –  Er det relevant for dig?

Formålet med vandområdeplanerne er at sikre god tilstand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand.

 

Vandområdeplanerne indeholde en række forslag til indsatser, der skal opfylde kravene i EU’s vandrammedirektiv.  Det kan betyde at der er vandløb mm. på din ejendom, hvor der er foreslået en indsats. Har du brug for at finde ud af om du bliver berørt af de kommende indsatser, så tag kontakt til os.

 

Forslaget til vandområdeplanerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor de er i høring frem til d. 22. juni 2022.

Heager å vandmiljø
Labyrint til at finde rundt i lovgivning ved miljø, natur, byggeri

Kan du finde rundt?

Kan du finde rundt i labyrinten af regler og lovgivning eller må vi give dig en hånd?

Ejendomstjek – Har du råd til at lade være?

Har du kig på din drømmeejendom eller går du med udvidelsesdrømme, så er det vigtigt at du får ejendommen tjekket igennem for udpegninger og restriktioner som kan spænde ben for dine drømme.

 

– Kan du opbygge dine drømme på ejendommen?
– Hvilke udvidelsesmuligheder er der hos dig?

– Udvidelse eller nedslidning?

– Hvilke udpegninger ligger på dine jorde?

Ejendomme skal der laves ejendomstjek på før køb og salg

Miljø og natur

Miljø og natur Miljørådgivning der styrker din virksomhed og vores fælles fremtid Miljø 96 81 42 19 rim@vestjysk.dk Natur 96 81 42 23 hbo@vestjysk.dk Miljø og

Læs mere »

Miljø og natur