GYLLEPRØVER

Analyse af gyllen, giver dig et forspring i marken​

Hvad er der i tanken?

Resultatet af en gylleanalyse er en hjælp, til at sikre udbringning af den rigtige mængde kvælstof pr. ha.

På ejendomme med flere tanke, kan der være stor forskel på kvælstofindholdet i de enkelte beholdere.

En kvælstofmåling er vigtigt, hvis man vil sikre, at hver mark får den korrekte mængde kvælstof.

Har du selv en agrosmåler, kan det være en god ide at få den kalibreret. Herved sikre du bedst, at den måler korrekt. Kalibreringsvæske og nyt pulver, kan købes hos KP Økofrø.

Gylletank
Omrøring i gylletank til gylleprøver

Sådan tager du prøven

Brug plastikflasker, der er beregnet til gylleprøver. De kan gratis afhentes på vestjysk eller der hvor du aflevere prøven.

Hver prøve skal bestå af 0,5 l gylle.

Vær meget omhyggelig med prøveudtagningen! Ellers er det spild af din tid og penge.

Det er vigtigt, at gyllen er godt omrørt inden udtagning. 0,5 l er kun en meget lille del af gylletanken, så udtag gerne flere delprøver op i en spand, hvorfra der udtages en prøve.

Er det kun ammonium-N du er interesseret i, kan omrøring undlades, da ammonium-N fordeler sig jævnt i hele tanken.

Prøven skal i denne situation udtages under flydelaget.

Når du modtager/afsætter gylle til anden landmand, er det vigtigt at prøven udtages inden gyllen blandes med det ”regnvand”, der er i modtagertanken.

Hvilken effekt har min gylle?

Hvis du er i tvivl om, hvor god en effekt din gylle har, har du mulighed for at slå op i programmet ”Gylleeffekt”.

Programmet er gratis og kan findes på: https://gylleeffekt.dlbr.dk/

Her kan du indtaste oplysning om din lokalitet (til vejrdata) og gyllens næringsstofindhold.

Programmet vil komme med en udregning på din gylles faglige udnyttelse af kvælstof.
Programmet kan give et praj om, hvordan udnyttelsen af næringsstofferne faktisk er i marken.

Plastflasker til gylleprøve
Når du har taget prøven

Indlever gylleprøver på følgende adresser:

Herning

Ib Clemmensen Mindestenvej 2
7400 Herning
Stilles i carport 

Borris

Lars Møller

Vestergade 48
6900 Borris
Sæt på bordet i højre side af carport og giv Lars besked

Nr. Nebel

Niels Gylsen Buch

Kollevej 81
Nr. Nebel
Indgang fra Kollevej

Ringkøbing

vestjysk
Herningvej 3
6950 Ringkøbing
I dagtimerne på kontoret ellers i cykelskuret (brun træskur ved P-plads)

Kontakt din rådgiver for yderlige aftaler og leveringstider. 

Husk!

For hver prøve skal det tydeligt fremgå:

  • Hvilken type gylle det er

 

  • Ønsket analyse

 

  • Navn, adresse, mail og mobilnummer

 

  • Skal analysen bruges som dokumentation til præcisionsjordbrug?

 

Husk at få tomme plastflasker med hjem til næste gang.

Fra vi afsender prøven, til vi får resultatet fra laboratoriet, går der normalt 3-5 dage. Vær opmærksom på, at vi ikke altid sender samme dag som prøven modtages.

Gylleprøver

GYLLEPRØVER Analyse af gyllen, giver dig et forspring i marken​ 96 80 12 00 info@vestjysk.dk Herningvej 3 6950 Ringkøbing Hvad er der i tanken? Resultatet

Læs mere »