Bestyrelsen

vestjysk er ejet af landmanden for landmanden. Derfor er vores øverste ledelse vores bestyrelse.

vestjysk bestyrelse: 

Navn

Søren Christensen 

Hans Christian Tylvad

Alex Ostersen 

Jeppe Haubjerg 

Dorte Kvistgaard Christensen

Jacob Spangsbjerg 

Harald Gustav Olesen

Rikke Ilsøe Mogensen

Bestyrelsespost

Bestyrelsesformand 

Næstformand 

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Mail

sc@vestjysk.dk 

ht@vestjysk.dk 

ao@vestjysk.dk 

jh@vestjysk.dk 

dkc@vestjysk.dk 

js@vestjysk.dk

ho@vestjysk.dk

rim@vestjysk.dk

Telefonnummer

+45 2094 0264

+45 4079 2424

+45 2072 0014

+45 2826 0268

+45 2047 2080

+45 4073 2156

+45 2076 5207

+45 2019 3585

vestjysk rådgivningsforum: 

Navn

Jacob Ørskov 
Jakob Bonde 

Bente Tang 

Torben Sønderby 

Harald Gustav Olesen 

Kristian Dahl 

Vagn Lindy Pedersen 

Jørgen S. Madsen 

Michael Gade 

Hans Christian Mortensen 

Telefonnummer 

+45 2569 8196
+45 2282 0601

+45 2262 2595

+45 2211 4606

+45 2076 5207

+45 2022 0787

+45 4082 9622

+45 6094 3375

+45 6130 5816

+45 4080 7230

Bestyrelsens konstituering 2022

Formandskabet

Formand:
Søren Christensen, Skjern

Næstformand:
Hans Chr. Tylvad, Hanning

Øvrige udvalg:

Rådgivningsforum:
Bestyrelsen

Landbrugspolitisk Forum midt/vest:
Søren Christensen
Hans Chr. Tylvad

Deltidsudvalg:
Hans Christian Mortensen

Miljøudvalg:
Søren Christensen
Hans Chr. Tylvad
Alex Ostersen

VL ”Kvægfonden”:
Bestyrelsen

Energiråd Ringkøbing-Skjern Kommune:
Dorthe Kvistgaard
Suppleant: Jeppe Haubjerg

Observatør Ringkøbing Fjord – Sluseudvalg:
Søren Christensen

Brugerråd Skjern Å-dalen:
Søren Christensen

Det Regionale Vandløbsråd:
Hans Chr. Tylvad

Det Kommunale Vandløbsråd:
Hans Chr. Tylvad

Ytteborg Forsøgsselskab I/S:
Jacob Spangsbjerg
Søren Christensen

L&F Forum for Rådgivning Kvæg:
Jacob Spangsberg
Harald G. Olesen

L&F Forum for Økologi:
Søren Christensen
Jacob Bonde

L&F Brugerråd RYK:
Vagn Lindy Pedersen

Best. Byggeri & Teknik I/S:
Søren Christensen

Best. SvineRådgivningen I/S:
Hans Chr. Tylvad

SR Faggruppe Svin:
Hans Chr. Tylvad
Jeppe Haubjerg 

Det Grønne Råd:
Søren Christensen

Åben Gård/Åbent Landbrug:
Dorte Kvistgaard Christensen

§17 vedr. Nationalpark Skjern Å:
Søren Christensen

Kontaktperson – Planteavl:
Jeppe Haubjerg

Agroskolen – Uddannelsesudvalg:
Alex Ostersen

Landsskuet – udstillingsudvalg:

Lokale Landboungdomsforeninger

Vestjysk Landboungdom:
Dorte Kvistgaard Christensen

Ringkøbing-Ulfborg LU:
Dorte Kvistgaard Christensen

Lokale 4-H:

Taskforce vand (Markvanding)

Hans Chr. Tylvad

Bestyrelsen

Bestyrelsen vestjysk er ejet af landmanden for landmanden. Derfor er vores øverste ledelse vores bestyrelse. 96 80 12 00 info@vestjysk.dk Herningvej 3 6950 Ringkøbing vestjysk

Læs mere »