Bestyrelsen

vestjysk er ejet af landmanden for landmanden. Derfor er vores øverste ledelse vores bestyrelse.

I vores bestyrelse sidder: 

Navn

Søren Christensen 

Hans Christian Tylvad 

Dorthe Krogsgaard 

Alex Ostersen 

Jeppe Haubjerg 

Dorthe Kvistgaard Christensen

Leo Bajlum 

Jacob Spangsbjerg 

Bestyrelsespost

Bestyrelsesformand 

Næstformand 

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Mail

sc@vestjysk.dk 

ht@vestjysk.dk 

dk@vestjysk.dk

ao@vestjysk.dk 

jh@vestjysk.dk 

dkc@vestjysk.dk 

leb@vestjysk.dk 

js@vestjysk.dk

Telefonnummer

+45 2094 0264

+45 4079 2424

+45 9732 5511

+45 9736 6688

+45 9733 0268

+45 2047 2080

+45 5137 7610

+45 4073 2156

I vores rådgivningsforum sidder: 

Navn

Jacob Ørskov 
Jakob Bonde 

Bente Tang 

Torben Sønderby 

Harald G. Olesen 

Kristian Dahl 

Vagn Lindy Pedersen 

Jørgen S. Madsen 

Michael Gade 

Hans Christian Mortensen 

Telefonnummer 

+45 2569 8196
+45 2282 0601

+45 2262 2595

+45 2211 4606

+45 2076 5207

+45 2022 0787

+45 4082 9622

+45 6094 3375

+45 6130 5816

+45 4080 7230

Bestyrelsens konstituering 2022

Formandskabet

Formand:
Søren Christensen, Skjern

Næstformand:
Hans Chr. Tylvad, Hanning

Øvrige udvalg:

Rådgivningsforum:
Bestyrelsen

Landbrugspolitisk Forum midt/vest:
Søren Christensen
Hans Chr. Tylvad

 

Deltidsudvalg:
Hans Christian Mortensen

 

Miljøudvalg:
Søren Christensen
Hans Chr. Tylvad
Alex Ostersen

 

VL ”Kvægfonden”:
Bestyrelsen

 

Energiråd Ringkøbing-Skjern Kommune:
Dorthe Kvistgaard
Suppleant: Jeppe Haubjerg

 

Observatør Ringkøbing Fjord – Sluseudvalg:
Søren Christensen

 

Brugerråd Skjern Å-dalen:
Søren Christensen

 

Det Regionale Vandløbsråd:
Hans Chr. Tylvad

 

Det Kommunale Vandløbsråd:
Hans Chr. Tylvad

 

Ytteborg Forsøgsselskab I/S:
Jacob Spangsbjerg
Søren Christensen

 

L&F Forum for Rådgivning Kvæg:
Jacob Spangsberg
Harald G. Olesen

 

L&F Forum for Økologi:
Søren Christensen
Jacob Bonde

 

L&F Brugerråd RYK:
Vagn Lindy Pedersen

 

Best. Byggeri & Teknik I/S:
Søren Christensen

 

Best. SvineRådgivningen I/S:
Hans Chr. Tylvad

 

SR Faggruppe Svin:
Hans Chr. Tylvad
Jeppe Haubjerg 

 

Det Grønne Råd:
Søren Christensen

 

Åben Gård/Åbent Landbrug:
Dorthe Krogsgaard
Dorthe Kvistgaard

 

 

§17 vedr. Nationalpark Skjern Å:
Søren Christensen

 

Kontaktperson – Planteavl:
Jeppe Haubjerg

 

Agroskolen – Uddannelsesudvalg:
Alex Ostersen

 

Landsskuet – udstillingsudvalg:
Dorthe Krogsgaard

 

Lokale Landboungdomsforeninger

Vestjysk Landboungdom:
Dorthe Kvistgaard

Ringkøbing-Ulfborg LU:
Dorthe Kvistgaard

 

Lokale 4-H:
Dorthe Krogsgaard

 

Taskforce vand (Markvanding)

Hans Chr. Tylvad

Bestyrelsen

Bestyrelsen vestjysk er ejet af landmanden for landmanden. Derfor er vores øverste ledelse vores bestyrelse. 96 80 12 00 info@vestjysk.dk Herningvej 3 6950 Ringkøbing I

Læs mere »