vestjysk har anlagt stort forsøg med biokul hos Viftrupgård i Spjald

Grundet stigende fokus på bæredygtighed og klimaneutralitet i landbruget er vestjysk gået ind i et stort forsøgsprojekt, der bl.a. fokuserer på spredning af biokul ved hjælp af fire forskellige spredningsteknikker. Forsøget er en del af et Interreg-projekt, der bliver udført i samarbejde med de danske parter Ringkøbing-Skjern Kommune og Bygholm Landbrugsskole.

 

Biokul er oprindeligt et restprodukt, der har gennemgået en forgasning ved høje temperaturer uden ilt – en såkaldt pyrolyse. Ved denne proces dannes der gasser, som kan anvendes i anden energiproduktion. I samme ombæring opstår biokullet, som nu forsøges anvendt til lagring af CO2 på danske marker.

Restprodukt med stort potentiale

– Med dette projekt håber vi at kunne lagre en stabil mængde kulstof i jorden de næste 100-150 år. Såfremt projektet lykkes, vil spredning af biokul kunne bidrage positivt i arbejdet mod et mere klimaneutralt landbrug, fortæller Charlotte Marie Jakobsen, der er planterådgiver hos vestjysk.

– Da der endnu ikke foregår en certificeret produktion af biokul i Danmark, har vi været nødt til at anvende biokul fra et renseri i Skåne. Grundet materialets store potentiale har vi dog en stærk tro på, at der på sigt vil opstå en dansk produktion, idet processen i princippet også kan foregå fra fiberfraktionen hos danske biogasanlæg, fortsætter Charlotte Marie.

Når kulstof bindes til jorden, opstår der en positiv klimapåvirkning, og produktion og anvendelse af biokul er derfor også beskrevet som et fremtidigt tiltag i regeringens nye landbrugsudspil. Biokul er desuden et organisk produkt med en høj vandholdningsevne, hvilket forhåbentlig vil have en gavnlig effekt på de afgrøder, der står på grovsandede marker. Ydermere bidrager spredning af biokul til tilbageholdelse af vand, og herved bør biokullet også kunne forhindre udvaskning af gødningsstoffer.

Spredningen af biokul skal optimeres

 

Under forsøget blev biokullet spredt ved hjælp af fire forskellige maskiner, og spredebilledet blev målt ved hver kørsel. Forsøgsvært Kasper Christensen stillede op med en gødningsspreder, og landmand Mads Sig bidrog med en luftgødningsspreder/fuldbreddespreder. Mikkelsens Maskinstation stillede en kalkspreder til rådighed, og Nr. Vium Maskinstation bidrog ved at udlåne en kyllingemøgspreder.

– Vi er endnu ikke færdige med at konkludere på spredningen, men efter anlægningen af forsøget kunne vi konkludere, at der både var fordele og ulemper ved brugen af de fire anvendte maskiner. Den overordnede konklusion er dog, at ingen af maskinerne kunne sprede de ønskede seks ton biokul pr. hektar. Derfor vil vi fortsat arbejde på at finde en holdbar løsning, så biokullet i fremtiden kan bidrage til et mere klimaneutralt landbrug. Derudover glæder vi os til at følge udviklingen på marken ved Viftrupgård de næste mange år, og forhåbentlig vil forsøget have en positiv effekt på de fremtidige afgrøder, lyder det fra Charlotte Marie Jakobsen.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få de relevante nyheder i din indbakke

Se flere nyheder...