Tilskud til forbedring af jeres arbejdsmiljø fra arbejdsmiljøpuljen

Private virksomheder med op til 50 ansatte kan løbende søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark. Der er ikke en egentlig ansøgningsfrist til puljen. Der er afsat 105 mio. kr. årligt til puljen i 2022 og 2023.

siwi-hitch

Tilskud til forbedring af arbejdsmiljø kan bl.a. gives til Siwi-Hitch og ATV med stensamler.

 

BYGGERI & TEKNIK I/S KAN HJÆLPE DIG

Hvis du har en ide eller en teknologi, som du mener kunne falde ind under denne ordning, men ikke selv syntes du har viden, tid eller kræfter til at søge, så kontakt vores teknikrådgiver Gunnar Schmidt 20897800, så kan han hjælpe jer. Vi har erfaringen og har søgt i ordningen for andre kunder.

 

HVEM KAN SØGE OM TILSKUD?

Du kan komme i betragtning til tilskud fra puljen, hvis du driver en lille privat virksomhed i Danmark med maksimalt 50 ansatte, er CVR-registreret og har en NemKonto. Private virksomheder er også erhvervsdrivende foreninger og selvejende institutioner.

 

HVAD KAN DER SØGES TILSKUD TIL?

Du kan søge om tilskud til nye projekter, der understøtter puljens formål om at forebygge nedslidning og arbejdsulykker. Du kan kun få tilskud til nye projekter og ikke allerede igangværende indsatser om forbedring af arbejdsmiljøet i virksomheden. Projekterne skal samtidig ligge inden for mindst ét af puljens tre indsatsområder.

 

DE TRE INDSATSOMRÅDER:

  1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker
  2. Sundhedsfremmene for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen
  3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker (her ydes udelukkende tilskud til leje af udstyr i en prøveperiode – max 12 uger)

Det er hovedsageligt pkt. 3 som vi i Byggeri & Teknik I/S syntes er interessant i denne ordning.
Der kan gives tilskud til 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Vær opmærksom på, at du maksimalt kan få tilsagn om tilskud på 500.000 kr. pr. projekt svarende til 80 pct. af et projekt til 625.000 kr. Vær opmærksom på, at tilskuddet udbetales som ”De-minimis-støtte”.

 

”DE MINIMIS-STØTTE”

Tilskuddet udbetales som såkaldt ”de minimis-støtte” efter EU´s statsstøtteregler. Grænsen for, hvor meget de minimis-støtte din virksomhed kan modtage, afhænger af dit virksomhedsområde. Den generelle grænse er 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår. For landbrugsvirksomheder er grænsen dog på 20.000 EUR svarende til ca. 149.000 kr.

 

HVORDAN SØGER JEG OM TILSKUD?

Ansøgninger kan indsendes til Arbejdstilsynet indtil slutningen af 2023 og du må først igangsætte dit projekt, når du har modtaget tilsagn fra Arbejdstilsynet. Det betyder, at udgifter må først afholdes efter modtagelsen af tilsagnet og at fakturaer som dokumentation for de tilskudsberettigede udgifter kun kan godkendes, når de er udstedt efter datoen for modtagelse af tilsagn.

Læs mere om indsatsområder her.

Link til Arbejdsmiljøpuljens hjemmeside

Tilmeld nyhedsbrev

Få de relevante nyheder i din indbakke

Se flere nyheder...