Nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker

d. 1. juli 2022 trådte nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgiver anmelde arbejdsulykker inden 14 dage – uanset om sagen skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring via anmeldelsessystemet EASY på virk.dk.

 

Der har indtil 1. juli 2022 været to forskellige regelsæt for anmeldelse af arbejdsulykker i arbejdsmiljøloven (Arbejdstilsynet) og i arbejdsskadesikringsloven (arbejdsskadeforsikringsselskaberne / Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

Formålet med harmoniseringen af kriterier og frister for anmeldelse er bl.a. at gøre lovgivningen mere enkel og overskuelig at navigere i samt hjælpe arbejdsgivere med at få anmeldt arbejdsulykker korrekt og tiden. Det bemærkes, at det fortsat er de samme ulykker, der skal anmeldes, men arbejdsgiver skal efter ændringen kun forholde sig til ét sæt regler.

 

De nye anmelderegler fra den 1. juli 2022

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Fristen er nu 14 dage uanset, hvem den anmeldes til.

 

Anmeldes til Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:

  • Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomst-dagen. Fravær defineres som det at være uarbejdsdygtig, dvs. hvis den tilskadekomne helt eller delvist ikke kan påtage sig sin sædvanlige arbejdsfunktion.

 

  • Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag

 

Anmeldes til arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:

  • Arbejdsulykken har ikke medført fravær, men arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende følger efter arbejdsskadesikringsloven (fx varigt mén eller tab af erhvervsevne)

 

  • Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen

 

De nye regler indebærer desuden, at arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker i form af arbejdsrelateret vold, trusler eller anden krænkende adfærd uden for arbejdstiden, hvis ulykken er relateret til arbejdet og i øvrigt har medført fravær fra arbejdet udover tilskadekomstdagen. Anmeldelsesfristen er også her senest 14 dage efter første fraværsdag.

Den tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som hidtil, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år. De nye anmelderegler ændrer ikke reglerne om anmeldepligt ved dødsfald som følge af en arbejdsulykke.

Dødsulykker skal således fortsat anmeldes indenfor 48 timer.

Tilmeld nyhedsbrev

Få de relevante nyheder i din indbakke

Se flere nyheder...