Mulighed for at søge korttidstilladelser til markvanding

Mulighed for at søge korttidstilladelser til markvanding, hvis du kan se, at din indvindingstilladelse ikke rækker vandingssæsonen ud.

 

Foråret har i år været ekstremt tørt, og vanding af markerne er derfor startet tidligere og i større omfang end normalt. Situationen ser desværre ikke ud til at ændre sig foreløbigt.

Det betyder, at der er stor risiko for, at der kan blive brug for at søge korttidstilladelser til vandindvinding for at sikre høsten.

 

Efter det ekstreme tørkeår 2018 blev der udarbejdet en vejledning om korttidstilladelser vil vandindvinding. Vejledningen kan findes her:

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/07/978-87-7038-086-7.pdf

 

I vejledningen findes bl.a. et skema (på s. 7-8), der angiver, hvornår der er tale om en ”ekstraordinær vejrsituation”, som er en forudsætning for at give korttidstilladelser.

 

Skemaet tager udgangspunkt i DMI’s tørkeindeks, der kan findes her:

https://www.dmi.dk/vejrarkiv/

 

Tørkeindekset opdateres dagligt og i en detaljeringsgrad ned til kommuneniveau.

 

Kommunerne er forberedte på at imødekomme ansøgninger i det omfang det er muligt, og at være behjælpelige med  hurtig sagsbehandling.

 

Så er det bare op til dig, at få søgt i tide.

 

Kontakt eventuelt Rikke Mogensen, vestjysk på 9681 4223, hvis du har brug for hjælp til ansøgning om mere vand.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få de relevante nyheder i din indbakke

Se flere nyheder...