Rikke Ilsøe Mogensen natur- og miljørådgiver hos vestjysk

Rikke Ilsøe Mogensen

Natur- og miljørådgiver
Speciale:
Kvæg
Natur og fortidsminder Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser kvæg
Ejendomstjek
§3-registrering
Naturprojekter
Tilskudsmuligheder
Fortidsminder
Natura2000
Klima Lavbund
Minivådområder
Markvanding
Oplandskonsulent