Rikke Ilsøe Mogensen natur- og miljørådgiver hos vestjysk

Rikke Ilsøe Mogensen

Natur- og miljørådgiver

Speciale:
Kvæg
Natur og fortidsminder

Arbejdsområder:
Miljøgodkendelser kvæg
Ejendomstjek
§3-registrering
Naturprojekter
Tilskudsmuligheder
Fortidsminder
Natura2000
Klima Lavbund
Minivådområder
Markvanding
Oplandskonsulent