Peter Sørensen

Revisorassistent
Speciale:

Farmsekretær Arbejdsopgaver:
Kontering
Regnskabsopgørelse Andet:
Team 3
VL Revision