Peter Sørensen

Revisorassistent

Speciale:

Farmsekretær

Arbejdsopgaver:
Kontering
Regnskabsopgørelse

Andet:
Team 3
VL Revision